Notari Judetul Olt

Notari Judetul Olt Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Olt notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Olt telefoane

Notari

Notar BUICESCU RODICA SlatinaBirou Notarial BUICESCU RODICA din Slatina judetul Olt
Notar BURA VASILICA- MIHAELA SlatinaBirou Notarial BURA VASILICA- MIHAELA din Slatina judetul Olt
Notar CERNAT COSTIN SERBAN CaracalBirou Notarial CERNAT COSTIN SERBAN din Caracal judetul Olt
Notar CERNAT PAULINA CaracalBirou Notarial CERNAT PAULINA din Caracal judetul Olt
Notar CONSTANTINESCU ALEXANDRU IULIAN SlatinaBirou Notarial CONSTANTINESCU ALEXANDRU IULIAN din Slatina judetul Olt
Notar CONSTANTINESCU MIHAI SlatinaBirou Notarial CONSTANTINESCU MIHAI din Slatina judetul Olt
Notar CONSTANTINESCU VERONICA SlatinaBirou Notarial CONSTANTINESCU VERONICA din Slatina judetul Olt
Notar CONSTANTINESCU VIOLETA SlatinaBirou Notarial CONSTANTINESCU VIOLETA din Slatina judetul Olt
Notar DEFTA FLORENTIN LEONARD Piatra OltBirou Notarial DEFTA FLORENTIN LEONARD din Piatra Olt judetul Olt
Notar DICU VICTOR CIPRIAN Scorniceşti Birou Notarial DICU VICTOR CIPRIAN din Scorniceşti judetul Olt
Notar DINCĂ ALINA-CAMELIA ScornicestiBirou Notarial DINCĂ ALINA-CAMELIA din Scornicesti judetul Olt
Notar FILIP ADRIAN-MARIUS BechetBirou Notarial FILIP ADRIAN-MARIUS din Bechet judetul Olt
Notar FLORICEL MIHAI -MARIAN Piatra OltBirou Notarial FLORICEL MIHAI -MARIAN din Piatra Olt judetul Olt
Notar GHIZDAVU STELA SlatinaBirou Notarial GHIZDAVU STELA din Slatina judetul Olt
Notar LĂPĂDATU ILIE CaracalBirou Notarial LĂPĂDATU ILIE din Caracal judetul Olt
Notar MITRU RADIAN CaracalBirou Notarial MITRU RADIAN din Caracal judetul Olt
Notar MLADIN-PREOTEASA ALINA-CORINA Piatra OltBirou Notarial MLADIN-PREOTEASA ALINA-CORINA din Piatra Olt judetul Olt
Notar NIŢULESCU ANEMARIE-IZABELA SlatinaBirou Notarial NIŢULESCU ANEMARIE-IZABELA din Slatina judetul Olt
Notar RUSCU RODICA SlatinaBirou Notarial RUSCU RODICA din Slatina judetul Olt
Notar SAOUMA CRISTINA-SIMONA CaracalBirou Notarial SAOUMA CRISTINA-SIMONA din Caracal judetul Olt
Notar SPIRESCU ION SlatinaBirou Notarial SPIRESCU ION din Slatina judetul Olt
Notar STANCIU ELENA BalsBirou Notarial STANCIU ELENA din Bals judetul Olt
Notar STANCIU NICU Balş Birou Notarial STANCIU NICU din Balş judetul Olt
Notar ŞTIRBU GALINA CorabiaBirou Notarial ŞTIRBU GALINA din Corabia judetul Olt
Notar ŢINTĂ ALINA MIHAELA CorabiaBirou Notarial ŢINTĂ ALINA MIHAELA din Corabia judetul Olt
Notar ŢINTĂ GHEORGHE CorabiaBirou Notarial ŢINTĂ GHEORGHE din Corabia judetul Olt
Notar TOBESCU CAMELIA-MIHAELA SlatinaBirou Notarial TOBESCU CAMELIA-MIHAELA din Slatina judetul Olt
Notar TOBESCU ECATERINA CaracalBirou Notarial TOBESCU ECATERINA din Caracal judetul Olt
Notar TOMIŢĂ SEBASTIAN - DAN Balş Birou Notarial TOMIŢĂ SEBASTIAN - DAN din Balş judetul Olt
Notar TROFIN IULIA Scorniceşti Birou Notarial TROFIN IULIA din Scorniceşti judetul Olt

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO