Notari Judetul Salaj

Notari Judetul Salaj Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Salaj notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Salaj telefoane

Notari

Notar BURAN IOAN-DUMITRU ZalauBirou Notarial BURAN IOAN-DUMITRU din Zalău judetul Sălaj
Notar CIUPE DAN-ANDREI ZalauBirou Notarial CIUPE DAN-ANDREI din Zalău judetul Sălaj
Notar CIUPE LUCREŢIA ZalauBirou Notarial CIUPE LUCREŢIA din Zalău judetul Sălaj
Notar CRECAN AUGUSTIN ZalauBirou Notarial CRECAN AUGUSTIN din Zalău judetul Sălaj
Notar CRECAN IOAN-GHEORGHE ZalauBirou Notarial CRECAN IOAN-GHEORGHE din Zalău judetul Sălaj
Notar CREŢOI-DAVID MARIA JibouBirou Notarial CREŢOI-DAVID MARIA din Jibou judetul Sălaj
Notar DOBRE MAGDALENA Şimleu SilvanieiBirou Notarial DOBRE MAGDALENA din Şimleu Silvaniei judetul Sălaj
Notar FARNAŞ EVA - Şimleu Silvaniei Birou Notarial FARNAŞ EVA din Şimleu Silvaniei judetul Sălaj
Notar GHILE GAVRILĂ - Şimleul Silvaniei Birou Notarial GHILE GAVRILĂ din Şimleul Silvaniei judetul Salaj
Notar KISS SZILVIA Şimleu Silvaniei Birou Notarial KISS SZILVIA din Şimleu Silvaniei judetul Sălaj
Notar KŐTELES MARIA JibouBirou Notarial KŐTELES MARIA din Jibou judetul Sălaj
Notar LUPAŞ ANAMARIA-LUCIA ZalauBirou Notarial LUPAŞ ANAMARIA-LUCIA din Zalău judetul Sălaj
Notar MAJER GABRIELA ZalauBirou Notarial MAJER GABRIELA din Zalău judetul Sălaj
Notar PUSOK-CRECAN FLAVIA-MONICA ZalauBirou Notarial PUSOK-CRECAN FLAVIA-MONICA din Zalău judetul Sălaj
Notar STOICA IOAN-ALIN Cehu SilvanieiBirou Notarial STOICA IOAN-ALIN din Cehu Silvaniei judetul Sălaj

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO