Notari Judetul Teleorman

Notari Judetul Teleorman Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Teleorman notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Teleorman telefoane

Notari

Notar ALBU RĂZVAN-MARIAN Smardioasa Birou Notarial ALBU RĂZVAN-MARIAN din Smârdioasa judetul Teleorman
Notar BARBU MARIA Rosiorii De Vede Birou Notarial BARBU MARIA din Rosiorii De Vede judetul Teleorman
Notar BIVOLARU FLORIN - Teleorman Birou Notarial BIVOLARU FLORIN din Videle judetul Teleorman
Notar BOROI MARIA Rosiorii De Vede Birou Notarial BOROI MARIA din Roşiori De Vede judetul Teleorman
Notar CHIRIŢĂ ANGELA-ROXANA IslazBirou Notarial CHIRIŢĂ ANGELA-ROXANA din Islaz judetul Teleorman
Notar CHIRIŢĂ DANIELA-FLORENTINA Rosiorii De Vede Birou Notarial CHIRIŢĂ DANIELA-FLORENTINA din Roşiori De Vede judetul Teleorman
Notar CHIRIŢĂ FLORIAN ZimniceaBirou Notarial CHIRIŢĂ FLORIAN din Zimnicea judetul Teleorman
Notar CHIRPISIZU NICOLETA Dobrotesti Birou Notarial CHIRPISIZU NICOLETA din Dobrotesti judetul Teleorman
Notar CONSTANTIN RODICA AlexandriaBirou Notarial CONSTANTIN RODICA din Alexandria judetul Teleorman
Notar COSTACHE MIHAELA-CAMELIA Draganesti VlascaBirou Notarial COSTACHE MIHAELA-CAMELIA din Drăgăneşti-Vlaşca judetul Teleorman
Notar CRÂNGUREANU STERIANA-ŞTEFANIA PietroşaniBirou Notarial CRÂNGUREANU STERIANA-ŞTEFANIA din Pietroşani judetul Teleorman
Notar DAN GEORGE SalciaBirou Notarial DAN GEORGE din Salcia judetul Teleorman
Notar DINCULESCU RALUCA-ADRIANA BotoroagaBirou Notarial DINCULESCU RALUCA-ADRIANA din Botoroaga judetul Teleorman
Notar DINESCU MIHAI AlexandriaBirou Notarial DINESCU MIHAI din Alexandria judetul Teleorman
Notar DRĂGHICI ELENA-MARYLEN DobroteştiBirou Notarial DRĂGHICI ELENA-MARYLEN din Dobroteşti judetul Teleorman
Notar DRAGHICI NICOLETA NanovBirou Notarial DRAGHICI NICOLETA din Nanov judetul Teleorman
Notar DRAGOMIR TUDOR-RADU TraianBirou Notarial DRAGOMIR TUDOR-RADU din Traian judetul Teleorman
Notar EFRIM MIRELA VideleBirou Notarial EFRIM MIRELA din Videle judetul Teleorman
Notar GRIGORE CRISTIAN Rosiorii De Vede Birou Notarial GRIGORE CRISTIAN din Roşiori De Vede judetul Teleorman
Notar IATAN IRINA Balaci   Birou Notarial IATAN IRINA din Balaci judetul Teleorman
Notar IOTE ELENA AlexandriaBirou Notarial IOTE ELENA din Alexandria judetul Teleorman
Notar ISTVAN ROXANA VideleBirou Notarial ISTVAN ROXANA din Videle judetul Teleorman
Notar LĂNCRĂNJAN MIHAIL-MARIUS SmardioasaBirou Notarial LĂNCRĂNJAN MIHAIL-MARIUS din Smârdioasa judetul Teleorman
Notar MARINESCU IULIA - Teleorman Birou Notarial MARINESCU IULIA din Alexandria judetul Teleorman
Notar MARINESCU IULIA AlexandriaBirou Notarial MARINESCU IULIA din Alexandria judetul Teleorman
Notar MELENTE ADRIAN Rosiorii De Vede Birou Notarial MELENTE ADRIAN din Roşiori De Vede judetul Teleorman
Notar MIHAI CRISTINA PoeniBirou Notarial MIHAI CRISTINA din Poeni judetul Teleorman
Notar MOCANU ŞTEFAN-CĂLIN Draganesti VlascaBirou Notarial MOCANU ŞTEFAN-CĂLIN din Drăgăneşti-Vlaşca judetul Teleorman
Notar MORCOV TAMARA Rosiorii De Vede Birou Notarial MORCOV TAMARA din Roşiori De Vede judetul Teleorman
Notar OGREZEANU-COSTESCU ANDRA-MARIA OrbeascaBirou Notarial OGREZEANU-COSTESCU ANDRA-MARIA din Orbeasca judetul Teleorman

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO