Cauta in site

Notar MOCANU ALIN LEMMY

Date contact notar MOCANU ALIN LEMMY

Camera Notariala: 
Notarul MOCANU ALIN LEMMY face parte din Biroul Notarial " "

Notar MOCANU ALIN LEMMY Buzias

Birou Notarial MOCANU ALIN LEMMY din Buziaş judetul Timiş

Adresa: 
Adresa notarului MOCANU ALIN LEMMY este : Buzias, STR. PRINCIPALĂ, NR. 22, BL. B4, AP. 4 BUZIAŞ, judetul TIMIŞ
Locatia: 
  • Judetul Timis
  • Buzias

Notari aceeasi localitate

Notar ALBU ADRIAN-CAIUS BuziasBirou Notarial ALBU ADRIAN-CAIUS din Buziaş judetul Timiş
Notar RADU MARIA BuziasBirou Notarial RADU MARIA din Buziaş judetul Timiş

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO