Notari Judetul Vrancea

Notari Judetul Vrancea Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Vrancea notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Vrancea telefoane

Notari

Notar ANDRONE STELIAN AdjudBirou Notarial ANDRONE STELIAN din Adjud judetul Vrancea
Notar ANGHELACHE ENACHE FocsaniBirou Notarial ANGHELACHE ENACHE din Focsani judetul Vrancea
Notar APETRII GABRIELA AdjudBirou Notarial APETRII GABRIELA din Adjud judetul Vrancea
Notar APOSTOLESCU IRINA CRISTINA AdjudBirou Notarial APOSTOLESCU IRINA CRISTINA din Adjud judetul Vrancea
Notar BĂLAN DORU-GEANY Gugeşti Birou Notarial BĂLAN DORU-GEANY din Gugeşti judetul Vrancea
Notar BLĂGAN ANDRA Panciu Birou Notarial BLĂGAN ANDRA din Panciu judetul Vrancea
Notar BURLOI CRISTINEL HomoceaBirou Notarial BURLOI CRISTINEL din Homocea judetul Vrancea
Notar CHIRIAC VERONICA AdjudBirou Notarial CHIRIAC VERONICA din Adjud judetul Vrancea
Notar CONDRUŢ OANA FRANCESCA OdobeştiBirou Notarial CONDRUŢ OANA FRANCESCA din Odobeşti judetul Vrancea
Notar CONSTANTINESCU GINA FocşaniBirou Notarial CONSTANTINESCU GINA din Focşani judetul Vrancea
Notar CROITORU NICOLETA FocsaniBirou Notarial CROITORU NICOLETA din Focsani judetul Vrancea
Notar DRAGOMIR MARIA-DANIELA PanciuBirou Notarial DRAGOMIR MARIA-DANIELA din Panciu judetul Vrancea
Notar DRUGĂ GHEORGHE FocsaniBirou Notarial DRUGĂ GHEORGHE din Focsani judetul Vrancea
Notar DUŢĂ ALINA FocşaniBirou Notarial DUŢĂ ALINA din Focşani judetul Vrancea
Notar GURĂU LAURA -ADRIANA VintileascaBirou Notarial GURĂU LAURA -ADRIANA din Vintileasca judetul Vrancea
Notar HARET CĂTĂLIN-MIHAIL FocşaniBirou Notarial HARET CĂTĂLIN-MIHAIL din Focşani judetul Vrancea
Notar IONESCU CRISTI-ŞTEFANIA FocşaniBirou Notarial IONESCU CRISTI-ŞTEFANIA din Focşani judetul Vrancea
Notar IVAN BOGDAN CONSTANTIN FocsaniBirou Notarial IVAN BOGDAN CONSTANTIN din Focsani judetul Vrancea
Notar IVAN I. CONSTANTIN FocşaniBirou Notarial IVAN I. CONSTANTIN din Focşani judetul Vrancea
Notar LAZĂR LUANA-IRINA PanciuBirou Notarial LAZĂR LUANA-IRINA din Panciu judetul Vrancea
Notar LINA DANIELA PauneştiBirou Notarial LINA DANIELA din Păuneşti judetul Vrancea
Notar LUPU DAN AdjudBirou Notarial LUPU DAN din Adjud judetul Vrancea
Notar LUPU IULIANA SILVIA AdjudBirou Notarial LUPU IULIANA SILVIA din Adjud judetul Vrancea
Notar MANOLESCU LUCIANA FocşaniBirou Notarial MANOLESCU LUCIANA din Focşani judetul Vrancea
Notar MICAN CIPRIANA BIANCA JOSEPHINA FocşaniBirou Notarial MICAN CIPRIANA BIANCA JOSEPHINA din Focşani judetul Vrancea
Notar MUNTEANU SIMONA DANIELA AdjudBirou Notarial MUNTEANU SIMONA DANIELA din Adjud judetul Vrancea
Notar NEAMŢU ECATERINA FocşaniBirou Notarial NEAMŢU ECATERINA din Focşani judetul Vrancea
Notar NICA MARGARETA PanciuBirou Notarial NICA MARGARETA din Panciu judetul Vrancea
Notar NICA NICOLAE-CIPRIAN FocşaniBirou Notarial NICA NICOLAE-CIPRIAN din Focşani judetul Vrancea
Notar OPREA MARIA FocsaniBirou Notarial OPREA MARIA din Focsani judetul Vrancea

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO