avocati

Cerere suspendare la cerere - avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)______________________________________,  avocat definitiv în cadrul Baroului _________________________  vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 28 lit. d din Legea 51/1995 suspendarea la cerere din activitate pe o perioada_______________(sau nedeterminata) începând cu data de___/___/______.

Mă oblig sa achit la zi cotele și taxele profesionale.
 

Vă mulțumesc ,
 
Data,                                                              Semnătura,
 


Cerere schimbare sediu profesional - avocati

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)______________________________________,  avocat definitiv în cadrul Baroului _________________________  vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea 51/1995 si art. 222 din Statutului profesiei de avocat, schimbarea sediului profesional la adresa________________________________.

Anexez alăturat copie dupa urmatoarele acte (act proprietate, contract comodat, contract de închiriere, etc, dupa caz).

 Va multumesc,

 Data,                                                         Semnătura,
 
 


Cerere infintare birou de lucru avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)________________________________________, avocat definitiv în cadrul Baroului __________________________ vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 222 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, înființarea unui birou de lucru la adresa __________________________________

Anexez alaturat copie dupa urmatoarele acte (act proprietate, contract comodat, contract de inchiriere, etc., dupa caz).
 

 
Data,                                                                             Semnatura,