Cartea Funciara

Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliara ……………..

BIROUL  DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….

CERERE

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

        Domnule asistent-registrator,

            Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea …………


Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Receptie Inscriere  imobil ANCPI ( Cartea Funciara )

 

                                                      CĂTRE,

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ__________.

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________

 

Nr. de înregistrare _______/__________

 

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE

 

 


Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Inscriere imobil ANCPI       

 

OFICIUL DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________________

BIROUL  DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ_______________________

 

                                                                                       Nr. de înregistrare ________/___/___/ 20__

 

CERERE DE ÎNSCRIERE