cerere informare ANCPI

Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliara ……………..

BIROUL  DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….

CERERE

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

        Domnule asistent-registrator,

            Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea …………