cumparare

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul masina

Fisa de inmatriculare autovehicul se utilizeaza in cazul inmatricularii unei masini in urma unui contract de vanzare cumparare.

Pentru complectarea fisei descarcati fisierul pdf editabil din pagina de download si complectati campurile necesare.

Atentie fisa de inmatriculare masina sub format pdf poate fi complectata direct din Adobe Reader sau alt program care permite complectarea campurilor intr-un pdf.


LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

  1. Contract vânzare cumparare, donatie, întretinere, certificat mostenitor, sentinta definitiva, dupa caz
  2. Copie CI
  3. Copie extras CF în anumite cazuri
  4. Declaratie
  5. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
  6. In cazul dobândirii unui imobil de la o societate comerciala se depune si planul constructiei pe fiecare nivel

 


Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………..,


Contract de vanzare-cumparare de actiuni

CONTRACT de vinzare-cumparare de actiuni

Nr. ...... din ......

I. Partile:

- vinzator - F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 2, reprezentat prin ................................................, in baza imputernicirii nr. .........., emisa de ..............................

- cumparator (persoana fizica/persoana juridica) ........................ date de identificare ............................................... .

II. Obiect:


Contract de vanzare-cumparare (model 2)

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr. .... din ................

I. PARTILE CONTRACTANTE:

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ........... sucursala ............., cont pentru unitati publice nr. ........... deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata prin .............................................., in calitate de VANZATOR,