Primarie

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE VIITORII SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN

 • Paşaport în original şi în copie xerox.
 • Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată  şi  traducere în limba română , legalizată.
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată
 • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare (dacă este cazul),
  Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;

ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 • Actele de identitate ale soţilor: B.I./C.I./Paşaport C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificatul de căsătorie în original şi copie xerox
 • Certificatele de naştere ale copiilor în original şi copie xerox.
 • Certificatul de naştere al mamei în  original şi copie xerox.
 • Sentinţă civilă care să poarte ştampilă de  rămasă definitvă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original şi în copie xerox

STABILIRE FILIAŢIE

 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Certificatele de  naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.