receptie inscriere Cartea Funciara

Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Receptie Inscriere  imobil ANCPI ( Cartea Funciara )

 

                                                      CĂTRE,

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ__________.

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________

 

Nr. de înregistrare _______/__________

 

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE