registru

Cerere inscriere registrul curatori

Model Cerere inscriere avocat in registru curatori

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a) _______________________________________, avocat în cadrul Baroului ____________________, prin prezenta solicit să-mi aprobați înscrierea în Registrul curatorilor speciali constituit prin intermediul Serviciului de Asistență Judiciară în conformitate cu art. 58 alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Vă mulțumesc.

Data,                                                Semnatura,