vanzare

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul masina

Fisa de inmatriculare autovehicul se utilizeaza in cazul inmatricularii unei masini in urma unui contract de vanzare cumparare.

Pentru complectarea fisei descarcati fisierul pdf editabil din pagina de download si complectati campurile necesare.

Atentie fisa de inmatriculare masina sub format pdf poate fi complectata direct din Adobe Reader sau alt program care permite complectarea campurilor intr-un pdf.


Cerere de inmatriculare - transcriere in cazul vanzarii cumpararii

MODEL CERERE DE ÎNMATRICULARE sau TRANSCRIERE

(IN CAZUL VANZARII - CUMPĂRĂRII) utilizat la inscrierea autovehiculului

 

 

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)_______               cu domiciliul /sediul în localitatea ___________,               strada _________________________, nr._____                , bloc_____ , scara , apart. , sector__________,judet            _______________________, detinator al  vehiculului:


LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

  1. Contract vânzare cumparare, donatie, întretinere, certificat mostenitor, sentinta definitiva, dupa caz
  2. Copie CI
  3. Copie extras CF în anumite cazuri
  4. Declaratie
  5. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
  6. In cazul dobândirii unui imobil de la o societate comerciala se depune si planul constructiei pe fiecare nivel

 


Procura generala procurarea de acte de studii stare civila

Model procura generală pentru procurarea de acte de studii sau stare civilă
formular consular procurare acte de studii sau acte de stare civila

să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice şi faţă de particulari, pentru a-mi susţine drepturile şi interesele în legătură cu eliberarea şi ridicarea actului (de stare civilă/studii).


Procura vanzare autoturism

Procura vanzare autoturism
Model formular consular procura speciala de vanzare autoturisme
Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud.___, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar,


Promisiune unilaterala de vanzare

PROMISIUNE UNILATERALA DE VANZARE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de promitent.

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de beneficiar al promisiunii.

II. OBIECT

Art.2


Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………..,


Contract de vanzare-cumparare de actiuni

CONTRACT de vinzare-cumparare de actiuni

Nr. ...... din ......

I. Partile:

- vinzator - F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 2, reprezentat prin ................................................, in baza imputernicirii nr. .........., emisa de ..............................

- cumparator (persoana fizica/persoana juridica) ........................ date de identificare ............................................... .

II. Obiect:


Contract de vanzare-cumparare (model 2)

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr. .... din ................

I. PARTILE CONTRACTANTE:

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ........... sucursala ............., cont pentru unitati publice nr. ........... deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata prin .............................................., in calitate de VANZATOR,


Cerere de anularea vanzarii

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ......................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. .., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ......................., domiciliat in .........., str. ............., nr. ..., pentru anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre noi la data de ............ si sa fie obligat sa primeasca inapoi lucrul pe care mi l-a vandut si sa-mi restituie pretul pe care l-a primit in suma de ............. lei.

De asemenea, va rog sa-l obligati la plata cheltuielilor de judecata si a onorariului de avocat.