Tribunal

Tribunalul TIMIS

Tribunalului TIMIS T are sediul în Palatul Dicasterial,  Timisoara,   judetul Timis

SĂLILE DE JUDECATĂ ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ ŞEDINŢE:
CIVILE - 165 ŞI 171, 174.
PENALE- 162, 174 ŞI 157( cameră de consiliu);
COMERCIALE  (SINDIC) ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV- 157, 161 ŞI 168
Din data de 01.10.2012 sala nr. 168 va fi alocată şedinţelor penale, iar sala 174 şedinţelor civile!