Cauta in site

Acte necesare INREGISTRAREA CASATORIEI PENTRU CETATENI ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA

ACTELE NECESARE LA INREGISTRAREA CASATORIEI PENTRU CETATENI ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA

  1.  Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original  + copii xerox
  2.  Certificatele de naştere în original + copii xerox
  3.  Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale). Certificatele medicale sunt valabile 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „se poate căsători”
  4.  Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :

a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

 
Precizări:

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris , la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Oficierea căsătoriei se poate face numai după împlinirea termenului de 10 zile de la depunerea actelor de către viitorii soţi, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie (s-au depus actele necesare) cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

 

Actele necesare privind inregistrarea casatoriei se depun la STAREA CIVILA

Atentie !!!

Informatiile privind INREGISTRAREA CASATORIEI PENTRU CETATENI ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre INREGISTRAREA CASATORIEI PENTRU CETATENI ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !

Adauga comentariu

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam