auto

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul

Fisa inmatriculare transcriere autovehicul masina

Fisa de inmatriculare autovehicul se utilizeaza in cazul inmatricularii unei masini in urma unui contract de vanzare cumparare.

Pentru complectarea fisei descarcati fisierul pdf editabil din pagina de download si complectati campurile necesare.

Atentie fisa de inmatriculare masina sub format pdf poate fi complectata direct din Adobe Reader sau alt program care permite complectarea campurilor intr-un pdf.


Cerere de inmatriculare - transcriere in cazul vanzarii cumpararii

MODEL CERERE DE ÎNMATRICULARE sau TRANSCRIERE

(IN CAZUL VANZARII - CUMPĂRĂRII) utilizat la inscrierea autovehiculului

 

 

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)_______               cu domiciliul /sediul în localitatea ___________,               strada _________________________, nr._____                , bloc_____ , scara , apart. , sector__________,judet            _______________________, detinator al  vehiculului:


Imputernicire auto iesire din tara

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

Antetul cu datele firmei                                      Nr. ieşire / data
                                                                            ________/_______
                                                                                      


Proces verbal de predare-primire autovehicul

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE AUTOVEHICUL

Nr inmatriculare______________ categoria_______________ marca___________tipul___________________caroserie tip____________________;

Impreuna cu autovehiculul s-au predat/primit si urmatoarele documente si accesorii:
....
Primitorul a preluat autovehiculul in dotare cu cele amintite mai sus, in urma unui inventar,

neutilizarea autovehiculului in mod corespunzator, conform specificatiilor cuprinse in fisa postului.


CONTRACT DE COMODAT AUTO

    CONTRACT DE COMODAT AUTO

Intre subsemnatii:
____________________________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant,
si
SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub nr.________________, prin reprezentant __________________________, domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,


Fisa detinatorului permisului de conducere

Fisa detinatorului permisului de conducere

 Va rugam sa decarcati formularul fisei detinatorului de permis de conducere din pagina de download.

Atentie fisa se listeaza fata verso !

Formularul detinatorului de permis de conducere este util in cazul eliberarii unui nou permis de conducere pentru conducatorii auto ( soferi)


Modificare date din certificatul de înmatriculare al autovehiculului

Acte necesare în cazul modificării unor date din certificatul de înmatriculare al autovehiculului (masina)

    Actele ( documentele) necesare în cazul modificării unor date din certificatul de înmatriculare (nume proprietar , adresă proprietar, culoare masina):


Procura vanzare autoturism

Procura vanzare autoturism
Model formular consular procura speciala de vanzare autoturisme
Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud.___, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar,