Notari Judetul Ialomita

Notari Judetul Ialomita Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Ialomita notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Ialomita telefoane

Notari

Notar PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA GiurgeniBirou Notarial PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA din Giurgeni judetul Ialomiţa
Notar PETCU LAURA INGRID Feteşti Birou Notarial PETCU LAURA INGRID din Feteşti judetul Ialomiţa
Notar POTRA BIANCA-FLORICA ColeliaBirou Notarial POTRA BIANCA-FLORICA din Colelia judetul Ialomiţa
Notar RICHIŢEANU ROXANA-CAMELIA AmaraBirou Notarial RICHIŢEANU ROXANA-CAMELIA din Amara judetul Ialomiţa
Notar SAVA DOINA SloboziaBirou Notarial SAVA DOINA din Slobozia judetul Ialomiţa
Notar SAVICI FLORIN-MIHAI SloboziaBirou Notarial SAVICI FLORIN-MIHAI din Slobozia judetul Ialomiţa
Notar ŞESTACOVSCHI FLORIN -ADRIAN FacaeniBirou Notarial ŞESTACOVSCHI FLORIN -ADRIAN din Făcăeni judetul Ialomiţa
Notar STUPARU COSTIN MARIAN SloboziaBirou Notarial STUPARU COSTIN MARIAN din Slobozia judetul Ialomiţa
Notar STUPARU ION Feteşti Birou Notarial STUPARU ION din Feteşti judetul Ialomiţa
Notar TATU VASILE DANIEL SloboziaBirou Notarial TATU VASILE DANIEL din Slobozia judetul Ialomiţa
Notar VĂDUVA NECŞOIU CARLA ELENA CiulniţaBirou Notarial VĂDUVA NECŞOIU CARLA ELENA din Ciulniţa judetul Ialomiţa

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO