Contracte de munca

Cerere Demisie cu Preaviz

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii. Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C. _______________________________ . Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea contractului individual de munca! Formular Cerere Demisie cu Preaviz - contracte munca


Decizie numire persoana transmitere Registrului general de evidenta a salariatilor

Decizie numire persoana auorizata pentru transmitere Registrului general de evidenta a salariatilor REVISAL

 

DECIZIA NR. ____________

din _____/_____/_____

 

 

 

pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor

 

 

 


Decizie de incetare a CIM prin demisie

Model Decizie de incetare a CIM prin demisie

SC ...................................................

Sediul .............................................

Reg.Com. ......................................

DECIZIA nr..... /  ___/___/_______

Administratorul SC ............................................. dl/d-na...........................................


Contract individual de munca pentru munca la domiciliu

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MUINCA LA DOMICILIU

 

(VARIANTA: MUNCA LA DOMICILIU)

Incheiat astazi...........

la .......................

INREGISTRAT

la Inspectoratul Teritorial de Munca

........................in registrul

general de evidenta a salariatilor sub

nr.............. din.................

I. PARTILE CONTRACTULUI


Contract Individual de Munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor
A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică ………….., cu sediul/domiciliul în STR. ……………., NR. 1, BL. …, SC. …, ET. …, AP. …, LOC. ……………, JUDETUL ……….., COD POSTAL-……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………,
şi


Act aditional contract individual munca

Model Act aditional contract individual munca 2011 - 2013

S.C. ______________________________
CUI ______________________________
Nr. ______ / __/__/__

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ________
din  __/__/__

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. ___/___.___._______ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

  

 

 

 PĂRŢILE: