Cauta in site

Notar BLOJU VERONICA

Date contact notar BLOJU VERONICA

Camera Notariala: 
Notarul BLOJU VERONICA face parte din Biroul Notarial " "

Notar BLOJU VERONICA Piatra Neamt

Birou Notarial BLOJU VERONICA din Piatra Neamt judetul Neamţ

Adresa: 
Adresa notarului BLOJU VERONICA este : Mihai Eminescu, Nr.16, Bl.E3 PIATRA NEAMT, judetul NEAMŢ
Locatia: 
  • Judetul Neamţ
  • Piatra Neamt

Notari aceeasi localitate

Notar BĂLAN DORINA Piatra Neamţ Birou Notarial BĂLAN DORINA din Piatra Neamţ judetul Neamţ
Notar BALAN OANA Piatra Neamt Birou Notarial BALAN OANA din Piatra Neamt judetul Neamţ
Notar BĂLAN OANA Piatra Neamt Birou Notarial BĂLAN OANA din Piatra Neamt judetul Neamţ
Notar BOŢU RODICA Piatra NeamtBirou Notarial BOŢU RODICA din Piatra Neamt judetul Neamţ
Notar CASAPU ALEXANDRU Piatra NeamtBirou Notarial CASAPU ALEXANDRU din Piatra Neamt judetul Neamţ

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO