Cauta in site

Notar BIANU VICTORIA

Date contact notar BIANU VICTORIA

Notarul BIANU VICTORIA face parte din Biroul Notarial " "

Notar BIANU VICTORIA Sibiu

Birou Notarial BIANU VICTORIA din Sibiu judetul Sibiu

Adresa: 
Adresa notarului BIANU VICTORIA este : B-dul Victoriei, Nr.19 SIBIU, judetul SIBIU
Locatia: 
  • Judetul Sibiu
  • Sibiu

Notari aceeasi localitate

Notar BADEA MARIA MIHAELA SibiuBirou Notarial BADEA MARIA MIHAELA din Sibiu judetul Sibiu
Notar BADIU RALUCA-CĂTĂLINA Sibiu Birou Notarial BADIU RALUCA-CĂTĂLINA din Sibiu judetul Sibiu
Notar BĂRA CLAUDIU-NICOLAE Sibiu Birou Notarial BĂRA CLAUDIU-NICOLAE din Sibiu judetul Sibiu
Notar BARTOK MONICA Sibiu Birou Notarial BARTOK MONICA din Sibiu judetul Alba
Notar BEXA MIHAI SibiuBirou Notarial BEXA MIHAI din Sibiu judetul Sibiu

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO