Formulare Acte - Model download gratuit Contract de arenda (model 2) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de arenda (model 2)

Taburi primare

Download Model de Contract de arenda (model 2)

Download formular Model de Contract de arenda (model 2) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de arenda (model 2) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de arenda (model 2) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ARENDA (model 2)

Incheiat astazi, ..................

INTRE:

Societatea Comerciala ...................., înmatriculata la nr. .........., în Registrul Comertului ............., cu sediul în ................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., cod postal ............, tel/fax ............, cont nr. ........., deschis la Banca .................., reprezentata de ..............., în calitate de arendator

si

Societatea Comerciala ...................., înmatriculata la nr. .........., în Registrul Comertului ............., cu sediul în ................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., cod postal ............, tel/fax ............, cont nr. ........., deschis la Banca .................., reprezentata de ..............., în calitate de arendas.

OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului este darea în arenda de catre S.C. ................, în calitate de proprietar, a terenului pe suprafata caruia este o livada de ........., terenul în suprafata de .........., situat în ................ având ca vecini:

- la N.: ..................;

- la S.: ..................;

- la V.: ..................;

- la E.: ..................,

teren care este delimitat de celelalte terenuri cu livezi de .....................

DURATA CONTRACTULUI:

Termenul arendarii este de ........ ani, începând cu data incheierii prezentului contract, când se va face si predarea bunurilor.

PRETUL CONTRACTULUI:

Partile au convenit ca pretul arendarii este de .......... lei anual, suma care se va plati esalonat în ..... rate, rate care vor fi platite la urmatoarele date: ................

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR:

ARENDATORUL este obligat:

- sa predea arendasului bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite;

- sa garanteze pentru evictiune;

- sa predea bunurile în stare corespunzatoare de exploatare;

- sa plateasca impozitele si taxele aferente bunurilor arendate;

- alte obligatii prevazute de lege.

Drepturile si obligatiile ARENDASULUI:

- sa primeasca bunurile care fac obiectul contractului de arenda la termenul si in conditiile stabilite;

- in cazul în care arendatorul doreste sa vanda bunurile ce fac obiectul prezentului contract, arendasul beneficiaza de un drept de preemtiune la cumparare.

- sa plateasca arenda la termenele stipulate în contract;

- sa nu subarendeze, fara consimtamantul scris al arendatorului;

- sa vegheze la respectarea hotarelor, a semnelor hotarelor si sa înstiinteze proprietarul, în timp util, despre orice tulburare sau încalcare de hotar;

- sa restituie bunurile arendate la incetarea contractului;

- alte drepturi si obligatii prevazute de lege.

RISCUL CONTRACTULUI

ARENDATORUL suporta riscul pieirii lucrului numai daca aceasta nu a fost cauzata de fapta culpabila a ARENDASULUI sau daca ARENDASUL nu a fost pus în întârziere cu privire la obligatia de restituire a lucrului.

FORTA MAJORA

Partile contractante nu raspund de neexecutarea sau de executarea necorespunzatoare a contractului daca aceasta a fost cauzata de forta majora.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile ce decurg din îndeplinirea obligatiilor prevazute în prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabila si numai daca acest lucru nu este posibil, se vor rezolva de catre instanta competenta.

 

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ..............., in ... exemplare, din care ......................

 

 

 

 

Arendator                                          Arendas

 

 

..................                                        ..................

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ew

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de arenda (model 2) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de arenda (model 2) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !