Formulare Acte - Model download gratuit Contract de cesiune Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de cesiune

Taburi primare

Download Model de Contract de cesiune

Download formular Model de Contract de cesiune in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de cesiune download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de cesiune in format pdf, word, doc

Model CONTRACT DE CESIUNE

S.C. .............., cu sediul in................ nr. inregistrare R.C.........., CUI ........., atribut fiscal R, tel/fax: ............, cont .............. deschis la B.C.R. sucursala..................... reprezentata prin director general ..................in calitate de producator si parte semnatara in contractul nr......... din ........, avizeaza favorabil prezentul

CONTRACT DE CESIUNE

nr. ...... din .......

Intre

S.C. ............... S.R.L, cu sediul in .............., str. ............. bl..........., ap.........,jud...........inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ............, CUI ............., atribut fiscal ......, cont IBAN .............deschis la ............ reprezentata prin...............in calitate de cedent.

si

S.C................. S.R.L, cu sediul in ..............., str. ............ bl..........., ap............,jud............inregistrata la Registrul Comertului sub nr................, CUI .............., atribut fiscal ........, cont IBAN.................... deschis la ..................reprezentata prin............ in calitate de cesionar.

a intervenit prezenta conventie:

Art.1 Partile convin sa cesioneze contractul nr. ...........incheiat la data de ....... intre S.C.............. si S.C................., prin schimbarea proprietarului licentei contractului sus-amintit si implicit a obligatiei de plata a abonamentului lunar.

In aceste conditii, partile convin ca la data semnarii prezentului contract, beneficiarul sa devina ............... care se obliga sa respecte intru totul clauzele contractului de vanzare-cumparare care a fost cesionat.

Art.2 Prezentul contract a fost semnat de catre parti astazi, .............la sediul producatorului, si prelungeste durata de valabilitate a contractului cesionat cu........, cu posibilitate de prelungire si dupa aceasta data daca prezentele clauze au fost respectate.

Partile contractante:

AVIZ PRODUCATOR     CEDENT                     CESIONAR

 

 

................                    .......                           .........

 

 

 

 

 

Formular Model CONTRACT DE CESIUNE
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

sper sa pot adapta acest model

- DAN LUCA (neverificat) - 7 ani ago.

este bun modelul de contract

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

Contract de cesiune

- TITA TUTU (neverificat) - 1 an ago.

Îmi trebuie

- Vardarus Florentina (neverificat) - 1 an ago.

anonim

- anonim (neverificat) - 1 lună ago.

anonim

- anonim (neverificat) - 1 lună ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de cesiune au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de cesiune va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !