Formulare Acte - Model download gratuit Contract de mandat (model 2) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de mandat (model 2)

Taburi primare

Download Model de Contract de mandat (model 2)

Download formular Model de Contract de mandat (model 2) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de mandat (model 2) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de mandat (model 2) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE MANDAT

 

Se incheie intre:

 

 

S. C. ................................, cu sediul in ............, str. ............., nr. ..., judetul ............, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ......., cod fiscal ............., cont nr. ............., deschis la ................, reprezentata prin ...........................;

S.C. ................................., in calitate de MANDANT, denumita in continuare PLATITOR

si

BANCA ........................., cu sediul in ................, str. ................, nr. ..., judetul ............, in calitate de MANDATAR, denumita in continuare BANCA PLATITORULUI.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

PLATITORUL autorizeaza BANCA PLATITORULUI sa emita si sa execute ordine de plata din disponibilul existent in favoarea .................., in contul acestuia nr. .......... deschis la ........................ .

II. DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI

Termenul de valabilitate al prezentului contract este de ............ si curge de la data semnarii lui de catre parti.

Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, BANCA PLATITORULUI va percepe o suma denumita comision de ...% aplicat asupra ............... .

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

BANCA PLATITORULUI se obliga:

- sa emita si sa execute ordine de plata la cererea BENEFICIARULUI, cu consimtamantul prealabil al PLATITORULUI;

- sa reconstituie fondurile PLATITORULUI, pe seama acestuia;

- sa informeze PLATITORUL cu cel putin 3 zile bancare in avans cu privire la orice plata pe care BENEFICIARUL o pretinde a fi facuta la alta data decat cele referitor la care PLATITORUL si-a dat consimtamantul.

PLATITORUL se obliga:

- sa dea dispozitia de plata asupra unor resurse banesti;

- sa comunice in scris consimtamantul asupra executarii unui ordin de plata;

- sa informeze BANCA PLATITORULUI cu privire la orice modificare intervenita in desfasurarea relatiilor sale cu beneficiarul, a situatiei patrimoniale;

- sa indice denumirea BENEFICIARULUI;

- sa indice denumirea BANCII BENEFICIARULUI;

- sa indice contul PLATITORULUI la BANCA PLATITORULUI din disponibilul caruia sa poata fi executata fiecare plata;

- sa indice contul BENEFICIARULUI deschis la BANCA DESTINATARA pentru toate ordinele de plata executabile prin prezentul contract.

IV. INCETAREA CONTRACTULUI

Mandatul inceteaza prin revocarea MANDATARULUI, prin renuntarea MANDATARULUI la mandat sau alte cauze prevazute de art. 1552 si urm. Cod Civil, cu aviz prealabil de 10 zile calendaristice.

MANDANTUL sau MANDATARUL care, fara justa cauza, prin revocarea sau renuntarea sa intrerupe executarea mandatului, raspunde de daune interese, fiind tinut a plati dobanda legala si penalitati de intarziere de ..% raportate la suma constituind dauna.

 

 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi .............., la sediul ..................... .

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de mandat (model 2) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de mandat (model 2) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !