Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 8) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 8)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 8)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 8) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 8) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 8) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 

Incheiat intre:

 

 

S. C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin ..............

si

S. C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin ..............

a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il constituie realizarea de catre prestator conform cu solicitarea beneficiarului a serviciilor de marketing si promovare in publicatia specializata ..................., constand in inserarea in interiorul publicatiei a unui pliant de prezentare a beneficiarului.

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ........... luni.

Art. 3. PRETUL

Valoarea totala a prezentului contract este de .............. Euro fara TVA.

Art. 4. MODALITATI DE PLATA

Plata se face in lei la cursul BNR valabil la data facturarii.

Plata se va face prin ordin de plata, in termen de ... zile de la emiterea facturii.

Art. 5. OBLIGATIILE PARTILOR

PRESTATORUL se obliga:

a) sa asigure inserarea pliantului de prezentare a beneficiarului, in cadrul fiecarui numar al publicatiei pe toata durata contractului;

b) sa emita factura pana cel mai tarziu la data de 30 ale lunii;

c) sa nu incheie pe durata desfasurarii prezentului contract, alte contracte similare cu firme concurente beneficiarului.

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa puna la dispozitia prestatorului pliantul ce va fi inserat in publicatia ..............;

b) sa-si achite obligatiile de plata la termen.

Art. 6. In cazul aparitiei unor situatii de forta majora sau situatii asimilate acesteia, partea care o invoca este exonerata de raspundere. Dupa incetarea evenimentelor, partile de comun acord vor hotari continuarea sau incetarea contractului.

 

 

Incheiat azi .................... in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte.

 

 

 

PRESTATOR,                               BENEFICIAR,

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

k

- laura (neverificat) - 11 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

k

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

ok

- DANI (neverificat) - 10 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

as dori o copie a acestui contract ms

- anghel ionel (neverificat) - 8 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 8) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 8) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !