Formulare Acte - Model download gratuit Conventie civila de prestari servicii Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Conventie civila de prestari servicii

Taburi primare

Download Model de Conventie civila de prestari servicii

Download formular Model de Conventie civila de prestari servicii in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Conventie civila de prestari servicii download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Conventie civila de prestari servicii in format pdf, word, doc

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII

I. Partile contractante:

1. S.C. .............................., cu sediul in .................... str. .................., nr. ....., telefon ............., cont virament nr. ....................., deschis la ...................... reprezentata prin ................... in calitate de ............, numita in prezentul contract angajator(beneficiar), si:

2. Dl (D-na) ...................., domiciliat(a) in ..................., str. ................. nr. ......, judetul .............., nascut(a) in localitatea ............... la data de .................. posesor al actului de identitate seria ............, nr. ................., eliberat de ............., la data de .............., codul numeric personal ..............., in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

II. Obiectul conventiei civile

- activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata ..................

- remuneratia bruta stabilita pentru prestatie .................. lei

- data efectuarii platii/remuneratiei ...............................

III. Drepturile si obligatiile partilor

1. Angajatorul se obliga:

- sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

- sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia muncii;

- sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.

2. Prestatorul se obliga:

- sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea ceruta de beneficiar;

- sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;

- sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

IV. Durata conventiei civile

- Durata nedeterminata/determinata ..............., timpul de lucru ..... ore/zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a din Legea nr. 130/1999).

- Durata executarii lucrarii ................ (pentru activitati prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b din Legea nr. 130/1999).

V. Modificarea conventiei civile

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional la inspectoratul teritorial de munca.

VI. Incetarea conventiei civile

Prezenta conventie civila inceteaza:

1. prin acordul scris al partilor;

2. din initiativa temeinic motivata a uneia din parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.

VII. Raspunderea partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru Inspectoratul Teritorial de Munca _______________________.

Angajator(Beneficiar) Prestator(Executant)

.................... ....................

L.S.

Avizat,

Functionarul inspecatoratului teritorial de munca

Numele si prenumele .............................

Semnatura ............................

L.S.

 

model Conventie civila de prestari servicii
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Stimate Domn/Stimata Doamna,

In considerarea persoanei apelez la profesionalismul dvs.cu rugamintea sa ma edificati vis-a -vis de diferenta intre o conventie civila si un contract de prestari servicii, cu obiect de activitate alpinism utillitar,avand in vedere faptul ca Legea 130/1999 a fost abrogata.
Cu stima si consideratiune.
E-mail: mediator_bv@yahoo.com

- Constantin Popa (neverificat) - 9 ani ago.

nu am

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

CONVENTIE CIVILA

- CHIRITA CARMEN (neverificat) - 1 an ago.

Pentru Constantin Popa si cititorii interesati: Legea 130 1999 este in vigoare si astazi, 29.01.2022

- Cristina (neverificat) - 1 an ago.

Pentru Constantin Popa si cititorii interesati: Legea 130 1999 este in vigoare si astazi, 29.01.2022

- Cristina (neverificat) - 1 an ago.

convetie de plata pt serviciu unic

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU.
Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a vă relansa activitățile, fie pentru realizarea unui proiect, fie pentru că aveți nevoie de bani din alte motive?
Chiar dacă sunteți înregistrat în țara dvs. și nu aveți acces la finanțare, vă rugăm să contactați acest e-mail: poulaintherese4@gmail.com pentru a afla condițiile de acordare a creditelor și finanțărilor fără probleme și pentru a spune adio problemelor financiare.
Vă rugăm să rețineți domeniile în care vă putem ajuta să vă realizați proiectele sau să vă scăpați de probleme.
Financiar
Împrumuturi pentru investiții
Împrumuturi personale

Ps: Vă rugăm să rețineți că lucrăm pentru a vă satisface, puteți urmări dosarul online pentru a cunoaște evoluția acestuia.
Vă rugăm să ne contactați prin e-mail: poulaintherese4@gmail.com

- Therese Poulain (neverificat) - 2 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Conventie civila de prestari servicii au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Conventie civila de prestari servicii va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !