Formulare Acte - Model download gratuit Cerere obtinere certificat de casatorie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere obtinere certificat de casatorie

Taburi primare

Download Model de Cerere obtinere certificat de casatorie

Download formular Model de Cerere obtinere certificat de casatorie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere obtinere certificat de casatorie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere obtinere certificat de casatorie in format pdf, word, doc

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

(se completeaza cu majuscule)

Subsemnatul Numele de familie ___________________________Numele de familie anterior ________________________
(Soţul)
Prenumele _______________________________________ Prenumele avut anterior ___________________________
Fiul lui _______________________________________ şi al ______________________________________________
Nascut în anul _______________ luna ___________________________________________________ ziua _________
în localitatea ______________________________________ judeţul __________________ ţara __________________
cu domiciliul în __________________________________________________________________________________
Ultimul domiciliul în România ______________________________________________________________________
Subsemnata Numele de familie __________________________ Numele de familie anterior _________________________
(Soţia)
Prenumele _______________________________________ Prenumele avut anterior ___________________________
Fiica lui _______________________________________ şi a ______________________________________________
Nascută în anul ___________ luna _______________________________________________________ ziua ________
în localitatea __________________________________ judeţul ______________________ ţara __________________
cu domiciliul în __________________________________________________________________________________
Ultimul domiciliul în România ______________________________________________________________________
Căsătoriţi în anul __________ luna _________________________________________________ ziua _____________
Localitatea unde a fost înregistrată căsătoria ______________________ judeţul ______________________
(în cazul actului transcris sau reconstituit se va indica locul şi data trancrierii sau reconstituirii)
Sau Subsemnatul¹ __________________________________________ Cetăţenia ________________________
Gradul de rudenie cu titluarul actului _____________ Motivul solicitării actului _____________________
Domiciliul curent _______________________________________________________________________
Solicit eliberarea unui certificat de căsătorie pe numele ______________________________________
Precizez că am luat la cunoştinţă prevederile art. 292 din Codul Penal Român, potrivit cărora declaraţia
necorespunzătoare adevarului constituie infracţiunea de fals privind identitatea şi declar pe proprie
răspundere că nu am avut şi nu am folosit alte nume şi date de stare civilă în afara celor înscrise în prezenta
cerere.
Am luat la cunoştinţă faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebarile din formular sau
necompletarea corectă a acestora face imposibilă obţinerea documentului solicitat.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.
Semnătura ______________________ Data _________________
Solicit ca actul ce îmi va fi eliberat să fie legalizat, contra cost, cu Apostilă, conform DA __
Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor NU __
oficiale străine (în cazul ţărilor semnatare ale Convenţiei)
Zonă rezervată menţiunilor autorităţilor române Oficiul consular___________________
Cerere nr. _________________________________ Taxa încasată ______________________
Rezolvată la data de _________________________ Apostila __________________________

¹ Se completează atunci când solicitantul nu este titularul actului

 

sursa: mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere obtinere certificat de casatorie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere obtinere certificat de casatorie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !