Formulare Acte - Model download gratuit Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie

Taburi primare

Download Model de Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie

Download formular Model de Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie in format pdf, word, doc

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso. Va rugam utilizati pentru listare formularul din pagina de download.

 

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de căsătorie

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287
Anexa nr. 1
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN _______
Secţia consulară A P R O B,
Nr.. _____________
Domnule ambasador,
Subsemnatul(a) ______________________________________________,
fiul(fiica) lui ____________________________ şi al ____________________________,
născut(ă) la _______________în __________________________________, judeţul(sectorul) _________________ domiciliat(ă) în ___________________________,
str. ___________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____
ap.____, judeţul/sectorul ___________________, posesor al actului de identitate ___________________seria ____________nr.________, eliberat de ________________, CNP nr. ________________________________
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de CĂSĂTORIE eliberat de autorităţile____________________, privind pe ______________________________________________________şi _______________
______________________________________.
Menţionez că, după căsătorie, numele de familie al soţilor va fi :
SOŢUL: _____________________________
SOŢIA: _______________________________________________________.
Anexez la prezenta:

Extrasul actului de căsătorie ______________, apostilat de autorităţile locale, în original şi copie;

declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România;

declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altor căsătorii anterioare ale cetăţeanului român (sau, după caz, certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu toate menţiunile de căsătorie şi de divorţ);

copia paşapoartelor soţilor (primele 4 pagini);

copia certificatelor de naştere ale soţilor;

taxa consulară totală de _____euro (înscrierea, legalizarea copiei certificatului de căsătorie, traducerea legalizată a certificatului de căsătorie).
Precizez că pot fi contactat la telefon: ____________________________.
Locul/data: __________________.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.
Semnătura,
__________________
Domnului ambasador al României în ________________

 

sursa : mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !