Formulare Acte - Model download gratuit Declaratie specimen semnatura Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Declaratie specimen semnatura

Taburi primare

Download Model de Declaratie specimen semnatura

Download formular Model de Declaratie specimen semnatura in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Declaratie specimen semnatura download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Declaratie specimen semnatura in format pdf, word, doc

DECLARAŢIE specimen semnătură

Anexa nr. 19
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

DECLARAŢIE
(specimen semnătură)

Subsemnatul/a _________________________________________________
domiciliat/ă în _______________________________________________________, posesor/posesoare al/a paşaportului/cărţii de identitate seria___________________
nr._________________, emis de ____________________________________, la data de___________________, având codul numeric personal ________________.
cunoscând sancţiunile prevăzute de art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, prin prezenta declar pe proprie răspundere că acesta este specimenul meu de semnătură__________________________________.
Dau prezenta declaraţie pentru a-mi servi la _____________________(bancă, administraţia financiară, asociaţia de locatari, registrul comerţului) din localitatea, judeţul şi oriunde împrejurările o vor cere.
Redactată astăzi____________________, la Ambasada/Consulatul General al României la_____________________, în ____exemplare, din care______exemplare s-au eliberat părţilor.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.
Declarantă:____________________

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

-

- IRINA BABICI (neverificat) - 5 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Declaratie specimen semnatura au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Declaratie specimen semnatura va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !