concediere

Codul Muncii actualizat

Codul muncii actualizat 2013 prin :

Lege nr. 2/2013 - privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Lege nr. 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Lege nr. 147/2012 - pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii