evidenta imobil

LUAREA IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONSTRUIRE

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONSTRUIRE

 1. Copie autorizatie construire
 2. Copie schita, plan de situatii
 3. Copie memoriu tehnic;
 4. Copie CI
 5. Declaratie
 6. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
 7. Copie extras CF, daca e cazul
   

Luarea in evidenta a imobilului se face la DIRECTIA FISCALA a Primariei  la SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE


LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

 1. Contract vânzare cumparare, donatie, întretinere, certificat mostenitor, sentinta definitiva, dupa caz
 2. Copie CI
 3. Copie extras CF în anumite cazuri
 4. Declaratie
 5. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
 6. In cazul dobândirii unui imobil de la o societate comerciala se depune si planul constructiei pe fiecare nivel

 


LUARE IN EVIDENTA IMOBIL

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL

 1. Copie contract vanzare cumparare, copie contract leasing, dupa caz
 2. Declaratie de impunere tipizata
 3. In cazul reevaluarii imobilului: raport reevaluare, balanta de verificare, nota contabila, declaratie de impunere rectificativa.

 

Luarea in evidenta a imobilului se face la DIRECTIA FISCALA a Primariei  la SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE