intretinere

LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

  1. Contract vânzare cumparare, donatie, întretinere, certificat mostenitor, sentinta definitiva, dupa caz
  2. Copie CI
  3. Copie extras CF în anumite cazuri
  4. Declaratie
  5. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
  6. In cazul dobândirii unui imobil de la o societate comerciala se depune si planul constructiei pe fiecare nivel

 


Contract de intretinere

CONTRACT DE INTRETINERE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)........................, cu domiciliul in localitatea ............, str. ......., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ......., identificat cu B.I. seria ..., nr. ......, eliberat de Politia ........, la data de ..............., in calitate de CREDITOR AL INTRETINERII