spatiu comercial

Contract de inchiriere spatiu comercial

inchiriere spatiu comercial
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului este folosinta spatiului comercial (bunului imobil constructie sau/si teren) in suprafata de.............mp.............situat in......................., str............., et...apartament....(cu precizarea numarului de camere, dependinte, curte, gradina etc si a suprafetelor dar si al modulului de folosinta: birouri, magazine, depozite etc.