fundatii

Statut fundatie (II)

STATUTUL Fundatiei ...............................

Subsemnatul/Subsemnatii (Subscrisele)

a) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

b) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

............................................................................................................


Act constitutiv Fundatie

FUNDATIA .....................................

ACT CONSTITUTIV

I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ....................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, non-guvernamentala si non-profit, infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata.

Art. 3

Sediul fundatiei este in .................... Fundatia poate infiinta filiale in tara.

II. SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4