medicale

Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice

CONTRACT de furnizare de servicii medicale stomatologice

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ......................, str. ............ nr. ......., judetul/sectorul ............................., tel/fax ..............., reprezentata prin director general .......................,

si

Cabinetul medical .........................., organizat:


Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA IN ASISTENTA MEDICALA DE AMBULATORIU PENTRU SPECIALITATEA MEDICINA DENTARA

 

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate ........., cu sediul in municipiul/orasul ......., str. ........ nr. ...., judetul/sectorul ......., telefon/fax ....., reprezentata prin presedinte - director general ..........,

si


Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

 

 

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate....................., cu sediul in municipiul/orasul............, str............. nr. ....... Judetul/sectorul............, telefon........., fax........, reprezentata prin presedinte - director general ..........................

si furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu: