donatie

LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

ACTE NECESARE LUARE IN EVIDENTA IMOBIL DOBANDIT PRIN CONTRACT VANZARE CUMPARARE, INTRETINERE, DONATIE, SUCCESIUNE

  1. Contract vânzare cumparare, donatie, întretinere, certificat mostenitor, sentinta definitiva, dupa caz
  2. Copie CI
  3. Copie extras CF în anumite cazuri
  4. Declaratie
  5. Declaratie speciala în cazul detinerii mai multor proprietati
  6. In cazul dobândirii unui imobil de la o societate comerciala se depune si planul constructiei pe fiecare nivel

 


Contract de donatie teren

CONTRACT DE DONATIE TEREN

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATOR.


Contract de donatie (model 2)

CONTRACT DE DONATIE

 

 

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(a) in ............., str. ............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., declar ca:

 

 

DONEZ lui ............, domiciliat(a) in ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., imobilul proprietatea mea, constand in: ................................................................................................................................................................, in suprafata de ........., avand ca vecini:

- la N. .................;


Contract de donatie (model 1)

CONTRACT DE DONATIE BUN MOBIL

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATOR.