Formulare Acte - Model download gratuit Statut fundatie (II) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut fundatie (II)

Taburi primare

Download Model de Statut fundatie (II)

Download formular Model de Statut fundatie (II) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut fundatie (II) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut fundatie (II) in format pdf, word, doc

STATUTUL Fundatiei ...............................

Subsemnatul/Subsemnatii (Subscrisele)

a) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

b) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

............................................................................................................

am hotarat realizarea Fundatiei .................................. in conditiile stabilite in prezentul Statut.

Cap. I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, nonguvernamentala si nonprofit, infiintata in temeiul O.G. nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata/este de ......... ani.

Art. 3

Fundatia ................. are sediul in ................................... .

Fundatia poate infiinta filiale in tara.

Cap. II: SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4

Fundatia ............... este o institutie avand drept scop organizarea unor activitati de ............................ .

Art. 5

Pentru realizarea acestui scop, fundatia va desfasura urmatoarele activitati:

...................................................

....................................................

Cap. III: MEMBRII FUNDATIEI. Dobandirea si pierderea calitatii de membru

Art. 6

Au calitatea de membri ai Fundatiei:

- membrii fondatori;

- membrii de onoare.

Art. 7

Membrul/Membrii fondator/i al/ai fundatiei este/sunt:

........................ , identificat cu BI/CI seria .. nr ................... , domiciliat in ..........................,

........................ , identificat cu BI/CI seria .. nr ................... , domiciliat in .......................... .

Pentru a asigura scopul pentru care au solicitat inscrierea fundatiei si pentru a asigura prin profitul moral si profesional cresterea prestigiului fundatiei, fondatorii sunt obligati sa constituie patrimoniul social de fondare.

Art. 8

Membrii aderenti sunt persoanele care adera la fundatie ulterior constituirii sale legale, in conditiile prezentului statut. Membru aderent poate fi orice persoana fizica/juridica legal constituita, cu deplina capacitate de exercitiu si folosinta, romana sau straina.

Art. 9

Membru de onoare poate fi orice persoana fizica romana sau straina, care se poate bucura de o apreciere deosebita din partea membrilor fondatori si aderenti ai fundatiei, datorita activitatii sale profesionale.

Art. 10

Primirea de noi membri in cadrul fundatiei se face prin semnarea unei adeziuni, dupa aprobarea acesteia de catre organul deliberativ.

Art. 11

Incetarea calitatii de membru are loc:

- la cerere;

- prin deces sau punere sub interdictie;

- prin suspendare temporara decisa de Consiliul Director si inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor fundatiei.

- prin excluderea definitiva, hotarata exclusiv de organul deliberativ, pentru fapte culpabile savarsite impotriva intereselor fundatiei.

Motivarea hotararii este obligatorie.

Cap. IV: DREPTURILE MEMBRILOR FUNDATIEI

Art. 12

Membrul fondator al fundatiei are urmatoarele drepturi:

- de a participa la sedintele organului deliberativ;

- de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei organului deliberativ, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea fundatiei;

- de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia organului deliberativ, in cadrul sedintelor acestui organ;

- de a-si exprima dezacordul fata de hotararile organului deliberativ sau deciziile organului executiv;

- de a accede, in urma votului organului deliberativ, in oricare din functiile din cadrul organului executiv;

- de a convoca, in conditiile prezentului statut, sedinta organului deliberativ;

- de a cere, pe cheltuiala proprie, sa i se puna la dispozitie copii dupa actele fundatiei (hotarari, decizii, regulamente etc.);

- de a participa la toate actiunile organizate de fundatie;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale fundatiei, mijloacele aflate in patrimoniul fundatiei;

- de a renunta la calitatea de membru.

Art. 13

Membrii de onoare ai fundatiei au urmatoarele drepturi:

- de a participa, fara drept de vot, la sedintele organului deliberativ;

- de a participa la toate actiunile organizate de fundatie;

- de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de fundatie;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor fundatiei, mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;

- de a renunta la calitatea de membru.

Cap. V: OBLIGATIILE MEMBRILOR FUNDATIEI

Art. 14

Obligatiile membrilor fundatiei sunt urmatoarele:

- de a achita cotizatia stabilita prin actele fundatiei;

- de a se supune hotararilor si deciziilor organelor fundatiei;

- de a nu folosi bunurile fundatiei in scopuri personale sau contrare hotararilor sau deciziilor organelor fundatiei;

- de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia in vreun fel imaginea fundatiei;

- de a participa si de a se implica activ in actiunile initiate de fundatie, cu exceptia membrilor de onoare;

- de a nu initia actiuni, fara imputernicire din partea unuia din organismele fundatiei, care ar putea implica in vreun fel fundatia.

Art. 15

Membrii fundatiei sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le imbraca raspunderea, pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce fundatiei prin fapta lor, in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii dintre cele prevazute la articolul precedent, sau in actele elaborate ulterior de catre fundatie, in baza prezentului statut.

Cap. VI: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 16

Fundatia are urmatoarele organe:

- Consiliul Director;

- Cenzorul/Comisia de Cenzori;

A. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 17

Consiliul Director este organul de conducere si de administrare al Fundatiei.

Art. 18

Consiliul Director este format din: .................. (cel putin trei membri desemnati de fondator/fondatori, la momentul constituirii fundatiei).

Consiliul Director este ales de catre membrul/membrii fondatori pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pentru inca o perioada de patru ani.

Art. 19

Consiliul Director exercita urmatoarele atributii:

- stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

- alegerea si revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

- infiintarea de filiale;

- incheierea de acte juridice in numele si pe seama fundatiei;

- executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

- aprobarea organigramei si a strategiei de personal;

- modificarea statutului fundatiei;

- elaborarea unui regulament intern de functionare;

- alte atributii prevazute de lege sau statut.

Prin exercitarea acestor atributii se asigura realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei.

Art. 20

Consiliul Director se intruneste de regula o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 21

Deciziile Consiliului Director, se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti ai acestor organisme, in conditiile unui cvorum de minim jumatate din membrii lor.

Membrii Consiliului Director, nu pot fi reprezentati in sedintele acestor organisme.

B. CENZORUL/COMISIA DE CENZORI

Art. 22

Cenzorul/Comisia de Cenzori este organul de control financiar intern al fundatiei.

Art. 23

Cenzorul fundatiei/Membrii comisiei de cenzori este/sunt:

..............................................

Cenzorul este numit de Consiliul Director pentru o perioada de patru ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pentru inca o perioada de patru ani.

Art. 24

Atributiile cenzorului/Comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

- verifica modul in care este administrat patrimoniul Fundatiei;

- intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului Director;

- poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

- indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.

Cap. VII: PATRIMONIUL

Art. 25

Patrimoniul initial al fundatiei este de ............... .

Art. 26

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele fundatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor fundatiei.

Art. 27

Veniturile Asociatiei pot proveni din:

- dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale

- dividendele Societatilor comerciale infiintate de asociatie

- venituri realizate din activitati economice directe

- donatii, sponsorizari sau legate

- alte venituri.

Art. 28

Fundatia poate deschide conturi in lei si in valuta in orice banca din tara sau strainatate conform legilor in vigoare.

Cap. VIII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDATIEI

Art. 29

Fundatia se dizolva:

- de drept;

- prin hotarare judecatoreasca.

Art. 30

Fundatia se dizolva de drept in urmatoarele cazuri:

- implinirea duratei pentru care a fost constituita;

- realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unei astfel de situatii nu se produce schimbarea acestui scop;

- imposibilitatea constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care consiliul director trebuia constituit.

Art. 31

Bunurile ramase in urma lichidarii Fundatiei vor fi transmise catre persoane juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemanator.

Cap. IX: DISPOZITII FINALE

Art. 32

Fundatia poate infiinta filiale in oricare din orasele din Romania.

Art. 33

Fundatia se poate asocia cu alte organizatii de profil, sau adera la alte organizatii cu obiective similare, din tara sau strainatate.

Art. 34

Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu legile in vigoare.

Art. 35

Fundatia dispune de cont bancar, stampila, sigiliu, insigna si emblema, proprii.

 

 

SEMNATURA

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

excelent

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

<a href=https://yourdesires.ru/fashion-and-style/rest-and-tourism/1546-kak-vybrat-palatku-chetyre-kriterija.html>Как выбрать палатку: четыре критерия</a> или <a href=https://yourdesires.ru/fashion-and-style/quality-of-life/938-kak-privesti-figuru-v-poryadok-10-sposobov.html>Как привести фигуру в порядок: 10 способов</a>

https://yourdesires.ru/finance/career-and-business/900-hranenie-dokumentov-po-dostupnoy-cene-v-moskve.html

- nisrek (neverificat) - 11 luni ago.

<a href=https://zavaristika.ru/catalog/shen-puer-zelenyj>старый шен пуэр</a> или <a href=https://zavaristika.ru>где купить хороший китайский чай</a>

https://zavaristika.ru китайский чай

- chairek (neverificat) - 7 luni ago.

<a href=https://yourdesires.ru/vse-obo-vsem/1618-pochemu-my-cenim-dengi.html>Почему мы ценим деньги?</a> или <a href=https://yourdesires.ru/beauty-and-health/diets/25-lepestkovaya-dieta-racion-na-shest-dney.html>Лепестковая диета: рацион на шесть дней</a>

<a href=http://yourdesires.ru/it/windows/29-sbros-parametrov-brauzera-internet-explorer.html>как сбросить настройки ie</a>

https://yourdesires.ru/vse-obo-vsem/1608-kogda-vpervye-pojavilis-knigi.html

- garek (neverificat) - 6 luni ago.

In today's digital age, possessing a strong online presence is essential for businesses to triumph. As the quantity of websites continues to grow rampantly, it becomes progressively challenging to be distinct from the masses. This is where Search Engine Optimization (SEO) steps into action. In this article, we will examine the relevance of SEO boost for websites in the UK, offering empirical evidence to demonstrate its significant position in online marketing strategies.

The Importance of SEO Advancement

1. Amplified organic traffic

SEO plays a important role in driving organic traffic to websites. According to latest statistics, organic search results still produce the majority of website visits, with a amazing 53.3% share globally (source: BrightEdge, 2021). In the United Kingdom, this number is expected to be even more, given the country's high internet accessibility rate. By optimizing a website's content, structure, and comprehensive user experience, SEO boosts its visibility in search engine results, leading to a surge in organic traffic.

2. Cost-effective marketing plan

Compared to other marketing methods, SEO advancement offers considerable cost savings. Typical advertising channels, like print or TV, often demand substantial financial investments while offering limited targeting abilities. SEO, on the other hand, allows businesses to reach their target market precisely. By concentrating on specific keywords and optimizing website content, businesses can attract relevant traffic without the need for costly ad placements. This makes SEO an enticing option for businesses of all sizes, including startups and small enterprises.

3. Augmented brand appearance and credibility

A strong online presence not only increases visibility but also enhances brand credibility. Studies have shown that users tend to trust websites that appear on the first page of search results more than those on subsequent pages (source: Advanced Web Ranking, 2021). Investing in SEO promotion helps websites position top, signaling authority and dependability to potential clients. Establishing credibility through SEO also leads to amplified brand consciousness, as users are more likely to share credible websites across various platforms.

4. Long-term sustainability

One of the distinctive benefits of SEO advancement is its long-term sustainability. Unlike paid advertising, which offers immediate results but stops once the budget runs out, SEO efforts have a lasting impact. By consistently optimizing website elements and generating high-quality backlinks, businesses can maintain their search engine spots over time. This leads to a continuous flow of organic traffic and ensures a steady stream of potential consumers.

In conclusion, SEO advancement is an vital part of efficiently promoting websites in the Britain. The data talked about in this paper clearly highlight the importance of investing in SEO as an essential component of online marketing strategies. By amplifying organic traffic, providing cost-effective marketing solutions, enhancing brand visibility and credibility, and offering long-term sustainability, SEO enables businesses to achieve their goals in an progressively challenging digital landscape. Therefore, it is essential for businesses to prioritize SEO advancement to maximize their online triumph.

- DVMAGIC.EU, (2023). SEO UK Enhance Your UK Website’s Reputation https://dvmagic.eu
- BrightEdge. (2021). Organic Search "Still Drives the Majority of Website Traffic, Globally". Retrieved from www.brightedge.com/resources/research-reports/organic-search-major-website-traffic-source
- Advanced Web Ranking. (2021). What Is the Click-Through Rate for Each Position in Google Search Results? Retrieved from www.advancedwebranking.com/ctrstudy/

- Edwardkaw (neverificat) - 5 luni ago.

In today's online age, possessing a robust online presence is vital for businesses to triumph. As the quantity of websites continues to increase rampantly, it becomes progressively challenging to differentiate from the masses. This is where Search Engine Optimization (SEO) comes into action. In this article, we will explore the significance of SEO advancement for websites in the Britain, offering statistical evidence to demonstrate its crucial position in online marketing strategies.

The Importance of SEO Promotion

1. Boosted organic traffic

SEO acts a crucial role in directing organic traffic to websites. In line with current statistics, organic search results still produce the majority of website visits, with a amazing 53.3% share globally (source: BrightEdge, 2021). In the United Kingdom, this number is expected to be even more, given the country's high internet penetration rate. By optimizing a website's information, structure, and comprehensive user experience, SEO boosts its appearance in search engine results, leading to a surge in organic traffic.

2. Cost-effective marketing approach

Put side by side to other marketing techniques, SEO boost offers significant cost savings. Typical advertising channels, like print or TV, often demand significant financial investments while offering limited targeting abilities. SEO, on the other hand, permits businesses to reach their target market rightly. By focusing on specific keywords and optimizing website content, businesses can attract pertinent traffic without the need for pricey ad placements. This makes SEO an enticing option for businesses of all sizes, including startups and small enterprises.

3. Augmented brand appearance and credibility

A strong online presence not only increases visibility but also enhances brand credibility. Studies have proved that users tend to trust websites that appear on the first page of search results more than those on subsequent pages (source: Advanced Web Ranking, 2021). Investing in SEO promotion helps websites rank top, signaling authority and reliability to potential consumers. Establishing credibility through SEO also leads to amplified brand recognition, as users are more likely to share trustworthy websites across various platforms.

4. Long-term sustainability

One of the distinctive benefits of SEO promotion is its long-term sustainability. Unlike sponsored advertising, which provides immediate results but stops once the budget runs out, SEO efforts have a lasting influence. By consistently optimizing website elements and generating high-quality backlinks, businesses can maintain their search engine spots over time. This leads to a continuous stream of organic traffic and ensures a steady stream of potential clients.

In conclusion, SEO promotion is an essential part of successfully promoting websites in the Britain. The numbers discussed in this article clearly highlight the importance of putting resources in SEO as an crucial component of online marketing strategies. By amplifying organic traffic, providing cost-effective marketing schemes, amplifying brand presence and credibility, and offering long-term sustainability, SEO enables businesses to achieve their goals in an increasingly contest-filled digital landscape. Therefore, it is essential for businesses to prioritize SEO advancement to maximize their online triumph.

- DVMAGIC.EU, (2023). SEO UK Enhance Your UK Website’s Reputation https://dvmagic.eu
- BrightEdge. (2021). Organic Search "Still Drives the Majority of Website Traffic, Globally". Retrieved from www.brightedge.com/resources/research-reports/organic-search-major-website-traffic-source
- Advanced Web Ranking. (2021). What Is the Click-Through Rate for Each Position in Google Search Results? Retrieved from www.advancedwebranking.com/ctrstudy/

- Edwardkaw (neverificat) - 5 luni ago.

<a href=http://zmkshop.ru/>пересвет ооо металлоконструкции</a>

- SergWen (neverificat) - 2 luni ago.

Aviator Spribe бонус
I am very grateful to you for the information. I have used it.
Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

Зарабатывайте деньги с игрой <a href=https://sites.google.com/view/krash-aviator-spribe/>Aviator Spribe играть на компьютере</a> уже сегодня!
Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
Основные особенности Aviator краш игры:
1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
Aviator – играй, сражайся, побеждай!
Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

- EarnestInots (neverificat) - 1 zi ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Statut fundatie (II) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut fundatie (II) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !