Statute si acte constitutive

Act constitutiv al unei Societati Comerciale (S.A.)

ACT CONSTITUTIV AL S.C. ....................... S.A.

1. Subsemnatul .............., cetatean ..........., domiciliat in ............... , identificat cu B.I. seria .. nr. ......, eliberat de Politia ............,la data de ..........., nascut la data de .........., in localitatea ................;

2. Subsemnatul .............., cetatean ..........., domiciliat in ............... , identificat cu B.I. seria .. nr. ......, eliberat de Politia ............,la data de ..........., nascut la data de .........., in localitatea ................;


Act constitutiv Fundatie

FUNDATIA .....................................

ACT CONSTITUTIV

I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ....................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, non-guvernamentala si non-profit, infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata.

Art. 3

Sediul fundatiei este in .................... Fundatia poate infiinta filiale in tara.

II. SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4