Formulare Acte - Model download gratuit Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.)

Taburi primare

Download Model de Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.)

Download formular Model de Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.) in format pdf, word, doc

 

ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ........................ S.R.L.

 

Subsemnatii .................. si ...................., cetateni ..........., asociati ai ....................... S.R.L., cu sediul in .............., str. .........., nr. ..., judetul ............., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J.../.../..., avand codul fiscal nr.R........., cont ..........., deschis la ............., intruniti in Adunare Generala la sediul societatii, au hotarat modificarea actelor constitutive ale societatii, dupa cum urmeaza:

 

I. Valoarea, structura si modul de participare la capitalul social

 

1. ................, cedeaza catre ..............., cetatean ..........., nascut la ..............., domiciliat in localitatea ............., str. ............, nr. ..., judetul ..........., identificat cu BI seria ....., eliberat la data de ......., de Politia ........, un numar de .... parti sociale, fiecare a cate ......... lei reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ............ lei.

2. ................., cedeaza catre .............., cetatean ..........., nascut la .............., domiciliat in localitatea .............., str. ..........., nr. ..., judetul ..........., identificat cu BI seria ......, eliberat la data de ......., de Politia ........, un numar de .... parti sociale, fiecare a cate ......... lei, reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ............ lei.

3. Asociatii hotarasc, de asemenea, majorarea/diminuarea capitalului social al societatii de la ........ lei, la ........ lei, prin aport in numerar .......... .

In urma cesiunilor si majorarii, structura capitalului social este detinut, dupa cum urmeaza:

- .............. detine un numar de ... parti sociale, fiecare a cate ....... lei, reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ........... lei;

- .............. detine un numar de ... parti sociale, fiecare a cate ...... lei, reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ........... lei;

- .............. detine un numar de ... parti sociale, fiecare a cite ...... lei, reprezentind ...% din capitalul social, in valoare de ........... lei;

 

Valoarea capitalului social este de ........... lei, impartit in ... parti sociale, a cite ........ lei fiecare parte sociala.

 

II . Sediul social

 

Sediul social al S.C. ................. S.R.L. se schimba din str. ............, nr. ..., localitatea .......... in str. ..........., nr. ..., localitatea .......... .

 

III. Denumirea societatii

 

Asociatii hotarasc, de comun acord, schimbarea denumirii societatii din ......... in .......... .

 

IV. Administrarea societatii

 

Incepand cu data de ..........., se numeste in functia de administrator ............., pentru o perioada de ........... .

 

V. Obiectul de activitate

 

Asociatii hotarasc urmatorul obiect de activitate pentru societate:

- .......................cod CAEN.

 

VI. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

 

Asociatii hotarasc, prin prezentul act aditional, faptul ca societatea se poate transforma in alta societate a carei forma este prevazuta de lege prin decizia tuturor asociatilor si cu respectarea legii.

Fuziunea societatii se va decide, de asemenea, de toti asociatii, cu indeplinirea prevederilor legale in materie.

Dizolvarea societatii are loc in urmatoarele situatii: imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, falimentul, hotararea comuna a tuturor asociatilor.

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata in conditiile si potrivit procedurii prevazute de lege.

Prezentul act aditional dupa inregistrarea la Registrul Comertului, va modifica in mod corespunzator prevederile contractului si statutului societatii.

 

Incheiat astazi, .........., in ... exemplare.

 

 

Semnaturile asociatilor:

 

......................

 

......................

 

......................

 

 

   

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

asvac

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act aditional la actul constitutiv al unei Societati Comerciale (S.R.L.) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !