acte constitutive

Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (III)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul

Subsemnatul ...................., CNP..................., nascut la data de................., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ........., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ...., identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de .........................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Activitati de realizare si furnizare de programe

Subsemnatul ...................., CNP......................., nascut la data de.........., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ..............., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic

Subsemnatul ...................., CNP...................., nascut la data de ...................., in localitatea...................., cetatean roman, domiciliat in ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU DOI ASOCIATI

 

 

ACTIVITATE PRINCIPALA - Productia, prelucrarea si conservarea carnii

Subsemnatii,

- ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............. la data de .........., CNP ..........................

Si


Act constitutiv Fundatie

FUNDATIA .....................................

ACT CONSTITUTIV

I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ....................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, non-guvernamentala si non-profit, infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata.

Art. 3

Sediul fundatiei este in .................... Fundatia poate infiinta filiale in tara.

II. SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4