Formulare Acte - Model download gratuit Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului

Taburi primare

Download Model de Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului

Download formular Model de Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului in format pdf, word, doc

Anexa 1
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
 

DECLARAŢIE
(pentru eliberarea unui paşaport personal copilului)

Subsemnatul __________________________________________________
domiciliat în ________________________________________________________, posesor al paşaportului/cărţii de identitate seria_____________________________
nr._________________, emis de ____________________________________, la data de____________, având codul numeric personal _______________________.
şi subsemnata ______________________________________________________
domiciliată în _______________________________________________________, posesoare a paşaportului/cărţii de identitate seria___________________________
nr._________________, emis de ____________________________________, la data de____________________ având codul numeric personal ______________.
după ce am fost informaţi asupra consecinţelor prevăzute de art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declarăm pe proprie răspundere următoarele:

Textul declaraţiei:

Suntem de acord ca fiului nostru/fiicei noastre_____________________ (nume, prenume, data şi locul naşterii, CNP) să i se elibereze un paşaport personal.

Redactată astăzi____________________, la Ambasada/Consulatul General al României la __________________________, în _____exemplare, din care ___-exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura______________________

Urmează încheierea de autentificare, pe verso

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Declaraţie pentru eliberarea unui paşaport personal copilului va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !