Formulare Acte - Model download gratuit CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

Taburi primare

Download Model de CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

Download formular Model de CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE in format pdf, word, doc

CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE  PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

                                            C E R E R E,

Subsemnatul(a)____________________________________________________ născut(ă) la data de ________________, în localitatea_____________________ judeţul _____________________, C.N.P. ____________________________ rog să-mi aprobaţi eliberarea unei adeverinţe din care sărezulte faptul că, în evidenţele instituţiei dumneavoastră, nu figurez cu restricţii privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.

Aceasta îmi necesară la ______________________________________ pentru (denumirea firmei, ambasadăetc.) întocmirea formalităţilor de angajare în _______________________________, domeniul de activitate__________________________(ţara de destinaţie) (agricultură, construcţii, alimentar, medical etc.)

Solicit eliberarea adeverinţei în regim de urgenţă- da - nu

Data:________________ Semnătura:___________________

 

Direcţia Generalăde Paşapoarte prelucrează cu bunăcredinţă, pentru scopuri legitime (gestionarea Registrului Naţional de Evidenţăa Paşapoartelor Simple, personalizarea paşaportului simplu/simplu electronic, şi alte atribuţii ce incumbădin aplicarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare), prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care săasigure securitatea tehnică, datele personale pe care le furnizeazăpersoanele care solicităeliberarea paşaportului sau alte documente specifice şi este înregistrată la Autoritatea Naţionalăde Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 10986. Orice informaţie furnizatăde dumneavoastrăva fi consideratăşi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele personale care văprivesc săfie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale. Informaţiile cu caracter personal înregistrate şi prelucrate prin intermediul formularelor specifice, sunt destinate utilizării de către Direcţia Generalăde Paşapoarte şi sunt comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate, organelor de urmărire penală, Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncăşi altor autorităţi/instituţii publice abilitate de lege săsolicite astfel de informaţii. Conform Legii 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a văadresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, văputeţi adresa Serviciului Secretariat, cu o cerere scrisă, datatăşi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicitădreptul de acces sau intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, dupăactul de identitate al solicitantului.

 

sursa mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !