Formulare Acte - Model download gratuit Contract de asistenta juridica Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de asistenta juridica

Taburi primare

Download Model de Contract de asistenta juridica

Download formular Model de Contract de asistenta juridica in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de asistenta juridica download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de asistenta juridica in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA

Nr. ....... Data .............

Incheiat intre:

1. Cabinetul individual de avocatura-avocat .........................

2. ............................ domiciliat ........................... in calitate de ..........................................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale STATUTULUI profesiei, partile convin urmatoarele:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului il reprezinta ............................. pentru CLIENTUL .............................. domiciliat ................

Art. 2. ONORARIUL

2.1. Onorariul se fixeaza in cuantum de ............ cu urmatoarele esalonari de plata .................................. .

Art. 3. CHELTUIELI

3.1. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client separat de plata onorariului.

Art. 4. CLAUZE SPECIALE

4.1. Partile convin ca prezentului contract sa i se aplice dispozitiile Legii nr. 51/1995 si ale STATUTULUI profesiei de avocat.

4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract.

4.3. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza avocatului si isi exprima acordul, ca demersurile facute de avocat sa fie potrivit informatiilor ce le-a furnizat.

4.4. Partile convin ca prezentul contract sa reprezinte titlu executoriu pentru incasarea onorariilor restante urmand a se proceda la executarea silita fara somatie si fara acordarea vreunui termen de gratie.

4.5. Indeplinirea obligatiilor asumate de cabinetul individual (cabinetele asociate, societate civila profesionala) se realizeaza de catre avocatii ce-si exercita profesia in cadrul acestuia.

4.6. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2 din contract precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract, dau dreptul la rezilierea de plin drept a contractului de fata.

4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea si interpretarea prezentului contract sunt supuse regulilor de arbitraj prevazute de lege si statut.

Art. 5. ALTE CLAUZE:

....................................................................

....................................................................

Incheiat in 2 exemplare originale, ambele parti atestand ca se afla in posesia cate unui exemplar.

Cabinet individual de Avocatura Client,

prin .......................... prin .................

Act de indentitate

 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Extrem de folositor

- Martin ALexandru (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de asistenta juridica au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de asistenta juridica va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !