Formulare Acte - Model download gratuit Contract de asociere in participatiune (model 2) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de asociere in participatiune (model 2)

Taburi primare

Download Model de Contract de asociere in participatiune (model 2)

Download formular Model de Contract de asociere in participatiune (model 2) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de asociere in participatiune (model 2) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de asociere in participatiune (model 2) in format pdf, word, doc

Contract de asociere in participatiune (2)

Incheiat astazi, .................., intre:

- ..............................., in calitate de asociat titular

si

- ..............................., in calitate de asociat participant.

I. Obiectul contractului:

Obiectul acestui contract il constituie asocierea celor doua parti pentru desfasurarea urmatoarelor operatiuni comerciale:

............................................... .

II. Participarea asociatilor la realizarea activitatii economice comune

Asociatul titular:

a) Aduce urmatoarele aporturi in cadrul asocierii:

.................................................;

b) Administreaza activitatea asociatiei si incheie toate operatiunile juridice ale acesteia cu clientii;

c) Tine evidenta financiar-contabila ce se desfasoara conform prezentului contract, raspunzand pentru corecta intocmire a acesteia si intocmind deconturile lunare de venituri si cheltuieli; asigura participantului accesul la evidenta primara a asociatiunii in vederea eventualelor verificari asupra corectei intocmiri;

d) Efectueaza la termen platile determinate de repartizarea cotei de profit realizat de asociatie.

Asociatul participant:

a) Asociatul participant aduce urmatoarele aporturi in cadrul asocierii:

...................................................;

b) Asociatul participant se obliga sa acopere pierderile suferite de asociatiune conform cotei sale de participare.

III. Modalitatea de impartire a rezultatelor. Conditii de plata

Asociatii au convenit ca din veniturile rezultate in urma activitatii ce face obiectul prezentului contract se vor deduce cheltuielile aferente, iar profitul brut sau pierderile rezultate si consemnate in decontul de venituri si cheltuieli urmand sa fie repartizate intre parti in proportie de ...% pentru asociatul titular si ...% pentru asociatul participant. Decontul lunar va fi realizat prin grija asociatului titular in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se intocmeste respectivul document.

Orice suma datorata de asociatul participant pentru bunuri sau servicii care folosesc asociatiunii, va fi considerata cheltuiala a asociatiunii, trebuind sa fie achitata direct de catre asociatul titular proprietarului spatiului in contul asociatului participant. Plata acesteia va fi contabilizata in cadrul asocierii, urmand a fi scazuta din profit sau adaugata la pierderile acesteia, dupa caz.

IV. Durata contractului. Modalitati de incetare a asocierii

Acest contract se incheie pe o perioada de ... ani.

Contractul va inceta inainte de termen in urmatoarele cazuri:

............................................... .

 

Acest contract se incheie in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

 

ASOCIAT TITULAR,                                    ASOCIAT PARTICIPANT,

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de asociere in participatiune (model 2) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de asociere in participatiune (model 2) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !