Formulare Acte - Model download gratuit Contract de gaj Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de gaj

Taburi primare

Download Model de Contract de gaj

Download formular Model de Contract de gaj in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de gaj download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de gaj in format pdf, word, doc

CONTRACT DE GAJ

Incheiat astazi, .................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. S.C. ........................... cu sediul in .............. telefon........fax

............. inmatriculata in Registrul comertului ............... sub nr.......avand

cont curent nr.................. la Banca................... si codul fiscal nr.......

prin reprezentantii legali ............................................ in calitate de CREDITOR GAJIST si

2. S.C........................ cu sediul in ................. telefon ........ fax

.............. inmatriculata in Registrul comertului ............. sub nr.......avand

cont curent nr....................la Banca.................. si codul fiscal nr.......

prin reprezentanti legali ................. in calitate de DEBITOR GAJIST au convenit prezentul contract, cu urmatoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

l. Debitorul da in gaj creditorului urmatoarele bunuri mobile proprietatea sa

........................... in valoare de ............. mentionate in borderoul anexa,

semnate de parti si atestate sub aspectul cantitatii si calitatii de expertul ....... ............................... luate in primire de creditor la data incheierii contractului.

2. Creanta garantata de catre debitor este in suma de............. lei si o dobanda

de ............ % anual, din momentul scadentei banii primiti de creditor, cu titlu de

.............. avans, pret pentru marfurile ce urmeaza a fi predate creditorului gajist

............... la data de ................. potrivit contractului de vanzare-cumparare

nr............ incheiat intre parti la data de .......................

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CREDITORULUI

3. Creditorul gajist se obliga sa asigure depozitarea, conservarea si pastrarea in deplina siguranta a bunurilor primite in gaj de la debitor in depozitul situat in ................... si raspunde de degradarea, disparitia sau distrugerea lor din culpa sa pana la concurenta valorii acestora, stabilita de comun acord sau prin expert, cu exceptia cazului fortuit sau fortei majore, inainte ca obligatia sa devina exigibila.

4. Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunurile primite in gaj de la debitor.

5. Creditorul se obliga sa restituie bunurile primite cu titlu de gaj la data cand debitorul si indeplineste obligatia de livrare a marfurilor prevazute in contract sau de plata a datoriei cu dobanda comerciala de ........ % pe an din creanta pentru care s-a constituit gajul.

6. In caz de neexecutare integrala a creantei garantate pana la data de ..........

................... creditorul va putea cere Judecatoriei ............. incuviintarea vanzarii bunurilor gajate prin licitatie publica, coordonata de executorul judecatoresc, urmand ca din pretul obtinut sa fie platit cu preferinta, inaintea altor creditori ai debitorului, cu indeplinirea formalitatilor legale.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEBITORULUI

7. Debitorul se obliga sa restituie creditorului suma primita cu titlu de avans pret marfuri, cu dobanda stabilita in cazul in care in termenul contractual nu a livrat creditorului marfurile prevazute in contract.

8. Debitorul garanteaza ca bunurile aduse in gaj sunt proprietatea sa, conform

inscrisului ............... , nu sunt afectate de nici o sarcina sau privilegiu in favoarea vreunei persoane fizice sau juridice si se afla in depozitul creditorului din .......................... (localitatea, str. nr....)

9. Cheltuielile efectuate cu asigurarea, depozitarea conservarea si paza bunurilor date in gaj sunt in sarcina debitorului. in cazul disparitiei, degradarii sau distrugerii bunurilor, despagubirile din asigurari revin creditorului, daca nu si-a indeplinit obligatia de livrarea marfurilor, debitorul cesionand dreptul de despagubire ce-i revine din asigurare.

10. Debitorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor date in gaj reditorului.

ll. Debitorul se obliga sa nu faca nici un act care ar putea fi interpretat ca act de instrainare a bunului gajat pana la completa lichidare a creditorului.

V. DISPOZITII FINALE

12. Creditorul accepta gajul bunurilor prevazute in anexa pentru garantarea creditului acordat.

13. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional insusit si semnat de ambele parti.

Prezentul contract a fost redactat in 3 exemplare, cate un exemplar a fost luat de fiecare parte, iar un exemplar va fi depus prin grija creditorului la Judecatoria ................... pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.

CREDITOR GAJIST DEBITOR GAJIST

............... ..............

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de gaj au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de gaj va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !