Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prelucrare in lohn Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prelucrare in lohn

Taburi primare

Download Model de Contract de prelucrare in lohn

Download formular Model de Contract de prelucrare in lohn in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prelucrare in lohn download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prelucrare in lohn in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRELUCRARE IN LOHN

 

 

Nr........... Data .......

 

S.C. ......................., inregistrata in Registrul Comertului sub

nr.............., cu adresa in ............ (Bucuresti, Romania), reprezentata legal

prin ..................................., in calitate de VANZATOR

 

si

 

S.C. ..........................., inregistrata in Registrul Comertului sub

nr............, cu adresa in .............. (Bucuresti, Romania), reprezentata legal

prin ..................................., in calitate de CUMPARATOR,

au convenit si semnat astazi ................, la ........................., urmatorul

contract:

Art.1. - Obiectul contractului

Cumparatorul va livra vanzatorului, in conditia D.D.U. seellers works, materiile prime respectiv tesatura de bumbac 100% croita pentru confectionarea de camasi barbatesti, accesoriile (gulere, insertii, nasturi, mansete, buzunare, galoane) si ambalajele individuale si colective conform Anexei 1.

Art.2. - Obligatiile cumparatorului

Cumparatorul va face vamuirea in Romania in regim de import temporar, pentru o perioada de trei luni a tuturor materialelor inscrise in Art.1 si va asigura livrarea lor la depozitul fabricii de confectii a VANZATORULUI pana la data de ...............

Art.3. - Obligatiile vanzatorului

Vanzatorul va executa confectionarea din materialele trimise a 1.000.000 de camasi barbatesti in specificatia determinata de cumparator prin croire. Contributia vanzatorului va fi: manopera, ata, consumurile energetice si alte utilitati, amortizarea utilajelor, ambalarea individuala, ambalajele colective, inchirierea containerelor si pregatirea marfii pentru preluare de catre CUMPARATOR EXW ......... (numele si adresa fabricii).

Art.4. - Valoarea contractului

Pretul unitar: Pentru contributia vanzatorului in operatiunea de prelucrare, cumparatorul va plati pretul de 5 US$/camasa EXW ..........................

Pretul total: 5 milioane US$.

Art.5. - Conditii de plata

Plata se va face prin acreditiv irevocabil deschis de cumparator de la Banca sa

........................ din Londra/Anglia si domiciliat la Banca Romana din Bucuresti, ca banca avizatoare si de plata.

Valabilitatea acreditivului va fi de 105 zile de la data deschiderii, cu conditia ca materialele sa fi ajuns in posesia fabricii prelucratoare, din care:

- 90 de zile termenul de realizare a productiei;

- 15 zile perioada pentru negocierea, acceptarea si plata documentelor.

Acreditivul va f1 platit la vedere, respectiv la prezentarea urmatoarelor documente:

a) factura comerciala (original si trei copii);

b) lista de ambalaj (original si trei copii);

c) documentul de transport ca dovada a incarcarii marfii pe trailler-ul cumparatorului;

d) copia licentei de export;

e) certificatul de control al S.G.S. (Societe Generale de Surveillance) privind buna executie.

Toate spezele bancare si comisioanele legate de deschiderea acreditivului vor fi in sarcina cumparatorului.

Daca se apeleaza la prelungirea valabilitatii acreditivului din vina vanzatorului, acesta va suporta spezele bancare.

Art.6. - Controlul de calitate

Vanzatorul este obligat sa-si execute controlul de calitate pe fluxul de fabricatie. Suplimentar, din mandatul si pe cheltuiala cumparatorului, marfa va fi controlata la sediul fabricii, pe linia de lotizare si ambalare, de catre S.G.S. (Societe Generale de Surveillance) Bucuresti.

Art.7. - Avizarea

Vanzatorul va aviza pe cumparator prin fax, in maximum 48 ore de la expedierea marfii, cu urmatoarele detalii:

a) cantitatea livrata;

b) greutatea bruta si neta;

c) detalii privind mijlocul de transport (pentru identificare);

d) data plecarii din fabrica a mijlocului de transport trimis de cumparator.

Art.8. - Garantia impotriva evictiunii

Imprimeul pe tesatura si designul camasilor nu vor fi utilizate de catre vanzator in comenzi cu tertii din alte tari, dar ele pot fi utilizate in Romania.

Art.9. - Forta majora

Partile se vor informa reciproc la aparitia, precum si la incetarea cazului de forta majora sau a altor cauze, independente de vointa lor, care impiedica temporar executarea contractului.

Art.10. - Arbitrajul

Orice disputa in legatura cu executarea acestui contract va fi rezolvata amiabil, iar daca acest lucru nu va fi posibil, se va utiliza arbitrajul la Comisia de Arbitraj a Camerei de Comert si Industrie din Bucuresti.

Art.11. - Dispozitii finale

Orice modificari la prezentul contract se vor face in scris, de comun acord.

 

VANZATOR                  CUMPARATOR

 

 

........                            ..........

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

super

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prelucrare in lohn au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prelucrare in lohn va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !