Formulare Acte - Model download gratuit Contract de sponsorizare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de sponsorizare

Taburi primare

Download Model de Contract de sponsorizare

Download formular Model de Contract de sponsorizare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de sponsorizare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de sponsorizare in format pdf, word, doc

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat astazi, ..............., in localitatea .................

In temeiul Legii nr. 32/19 mai 1994, cu modificarile ulterioare si al Ordinului Ministrului Finantelor nr. 94/02 august 1994, s-a incheiat prezentul contract intre:

1. .......................................... cu sediul in ......................................... reprezentata prin domnul(a) ........................... in calitate de ......................... denumit in continuare SPONSOR.

2. ............................., cu sediul in judetul ................, reprezentata prin ..................... in calitate de director denumit in continuare SPONSORIZAT.

Partile, de comun acord si in deplina cunostinta cu prevederile legale, au convenit urmatoarele:

In baza prevederilor Art. 4 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, ...................................., va sponsoriza ...................... din ................... judetul ..................... .

Valoarea sponsorizarii va fi de ............................ lei si reprezinta contravaloarea ................................................

Beneficiarul se obliga sa foloseasca sumele de bani sau bunurile materiale potrivit destinatiei pentru care s-a facut sponsorizarea.

Beneficiarul va multumi public, prin nominalizarea SPONSORULUI pentru contributia adusa la optimizarea procesului instructiv-educativ din scoala, precum si la buna desfasurare a actiunii propuse.

....................................... in calitate de sponsor, urmeaza sa beneficieze de prevederile Art. 8 din Legea nr. 32/1994 privitor la reducerea bazei de impozitare cu echivalentul sponsorizarii, cu modificarile ulterioare.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

 

SPONSOR,                                                                                                     SPONSORIZAT,

 

 

 
 

model contract de sponsorizare

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

e ok

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

formularul este ok

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

ESTE OK

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

formular ok

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

pentru asociatie

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de sponsorizare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de sponsorizare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !