Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente)

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente)

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

Marfuri determinate pe sortimente

Nr.......... incheiat astazi ...........

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. Societatea comerciala ........................................cu sediul social in

.....................str.................. nr..... bl..... et.....ap.....telefon .......

fax ............ inmatriculata la Registrul Comertului ............................. sub

nr.............. avand contul curent nr. ................................ deschis la Banca.................................... , si codul fiscal nr............ prin reprezentantii legali ......................................... in calitate de VANZATOR ,si

2. Societatea comerciala ....................................... cu sediul social in

.................... str.................. nr..... bl..... et..... ap.....telefon ......

fax............ inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.......... avand contul curent nr............. deschis la Banca................................... ,si codul fiscal nr ................ prin reprezentantii legali ................... calitate de CUMPARATOR ,

au convenit incheierea prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Vanzatorul se obliga sa vanda ,si cumparatorul se obliga sa cumpere urmatoare marfuri, in sortimentele, cantitatile si valorile mai jos convenite:

-------------------------------------------------------------

DENUMIREA UM ORIGINE CANTITATE PRET VALOARE

MARFII UNITAR

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

 

 

III. LIVRARE, EXPEDIERE, INCARCARE-DESCARCARE,

 

 

TRANSPORT, ACTE RECEPTIE

1. VANZATORUL va livra marfurile catre cumparator din depozitul sau aflat in

..................... (se mentioneaza locul livrarii).

2. Marfurile vor fi ridicate si transportate de la sediul .............. de catre .................... in termen de .................... de la data incheierii contractului.

Transportul se va face cu .....................................

3. Cheltuielile de expediere, incarcare descarcare, transport si alte cheltuieli ocazionate de livrarea marfurilor vor fi suportate de ..............................

4. Neridicarea marfurilor in termenul contractual stipulat la pct.III.2, de catre

................. se penalizeaza cu ..... % pe zi intarziere din valoarea totala a marfurilor.

5. Marfurile vandute vor fi insotite de aviz de expeditie factura, certificat de calitate, precum si de urmatoarele acte ........................................................................................

6. Receptia marfurilor se va face de catre delegat la sediul (depozitul),

cu care ocazie se va incheia un proces-verbal de receptie semnat de parti.

VANZATORUL va proceda la inlocuirea marfurilor necorespunzatoare, calitativ sau deteriorate si/sau completarea lipsurilor cantitative.

CUMPARATORUL are la dispozitie 3 zile de la data livrarii pentru a instiinta in scris vanzatorul, considerat termen de decadere, inauntrul caruia poate cere inlocuirea marfurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative.

IV. PRETUL, VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATI DE PLATA, SANCTIUNT

1. CUMPARATORUL se obliga sa achite preturile stipulate la art.II din contract.

2. Valoarea totala a marfurilor vandute este de ..... lei, iar cumparatorul se

obliga sa o achite prin virament ............... la Banca ........................... dupa

cum urmeaza:

- la data de .............. suma de ........... lei care va fi achitata cu (document de plata) ....................... ;

- la data de .............. suma de ........... lei care va fi achitata cu (document de

plata) ....................... ;

3. In cazul in care, CUMPARATORUL nu efectueaza plata pretului in termenele contractuale, va plati VANZATORULUI penalitati de ..... % pe zi de intarziere, dar nu mai mult decat suma datorata.

In preturile marfurilor vandute s-a inclus si TVA aferenta, in suma de ............ lei

V. GARANTII

1. Garantia marfurilor va fi asigurata de ..................... conform .......... pe o

perioada de ................ calculata de la data de ................

2. VANZATORUL garanteaza CUMPARATORUL contra evictiunii si contra viciilor ascunse ale marfurilor vandute timp de ................... , iar despagubirea va fi acordata numai daca viciile ascunse depasesc 3% din totalul marfurilor cumparate.

Constatarea viciilor ascunse se face de catre un expert, desemnat de

.......................... pe cheltuiala cu conditia ca viciile sa fie reclamate in zile de la descoperirea lor.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune interese.

2. Partea vinovata de nerespectarea totala sau partiala sau de executarea defectuoasa

a uneia din clauzele contractuale ................. se obliga sa plateasca daune interese

VII. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, daca este notificata in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si constatata in 15 zile de la notificare, pe baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie ............................

VIII. LITIGII

Litigiile eventuale care s-ar putea ivi in legatura cu prezentu] contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi solutionat de instanta judecatoreasca competenta.

IX. ALTE CLAUZE

Rezerve:

Conditii speciale:

Redactat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

 

VANZATOR                                CUMPARATOR

 

 

........                                         ..........

Reprezentanti legali                Reprezentanti legali

....................                            ....................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

AA

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare comerciala (marfuri determinate pe sortimente) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !