Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate in format pdf, word, doc

CONTRACT de vanzare-cumparare cu plata in rate

nr. ...........

Intre subscrisii: Consiliul Local al...... (Consiliul General al Municipiului ...........................), prin.....*), reprezentat prin director... si contabil-sef...., in calitate de vanzator, pe de o parte, si...., nascut/nascuta ....in ...., judetul/sectorul ...., la data de ...., fiul/fiica lui .... si al/a ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., domiciliat/domiciliata in localitatea ......, str. .... nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, judetul/sectorul ...., casatorit/casatorita cu ...., nascut/nascuta in ............., judetul/sectorul ...., la data de ...., fiul/fiica lui .... si al/a ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., domiciliat/domiciliata in localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., in calitate de cumparator, pe de alta parte, ca urmare a cererii nr. .... si a pozitiei din lista de prioritati nr. .... si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare cu plata in rate.

Art. 1. - ........*) vinde si ........ cumpara locuinta situata in localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., conform schitei si fisei de calcul al pretului, compusa din .... camere de locuit, cu o suprafata utila de .... mp in proprietate exclusiva, precum si o cota indiviza de ....% din suprafata partilor comune ale imobilului.

Terenul aferent locuintei, in suprafata de .... mp, respectiv cota indiviza de ....% din totalul suprafetei, se concesioneaza pe durata existentei constructiei, conform Contractului de concesiune nr. ...., incheiat cu Consiliul Local .... .

Predarea-preluarea locuintei se va efectua pe baza de proces-verbal incheiat intre vanzator si cumparator.

Art. 2. - Pretul locuintei este de .... lei.

La data prezentului contract cumparatorul a achitat suma de .... lei, cu chitanta nr. .... din ...., reprezentand un avans de ....% din pretul locuintei, plus T.V.A., precum si comisionul vanzatorului.

Art. 3. - In baza prevederilor art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cumparatorul beneficiaza de o subventie in suma de .... lei.

Art. 4. - Diferenta dintre pretul locuintei, din care s-a scazut subventia in suma de .... lei, si avansul achitat in suma de .... lei, precum si dobanda totala de .... lei, calculata cu .... % pe an si T.V.A. total de .... lei, vor fi achitate de cumparator in rate lunare pe termen de .... ani, astfel:

- rata lunara .... lei + dobanda lunara .... lei + T.V.A. lunara .... lei = .... lei;

- ultima rata .... lei + ultima dobanda .... lei + ultima T.V.A. .... lei = .... lei.

Rata, dobanda si T.V.A. lunara de .... lei urmeaza sa fie retinute pe statul de plata al unitatii la care cumparatorul (girantul platitor) .... are de incasat drepturi banesti, conform dovezii nr. ...., incepand cu data de .... pana la data de ...., si vor fi virate in contul vanzatorului nr. ..., deschis la .... .

Pentru perioada in care cumparatorul nu are de incasat drepturi banesti ratele, dobanzile aferente si T.V.A. se achita la casieria vanzatorului pana la sfarsitul lunii curente.

In cazul neachitarii la termen a ratelor lunare, cumparatorul va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.

Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului si de executarea acestuia in caz de neplata la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumparator.

Art. 5. - Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei conform prevederilor art. 18 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata.

Art. 6. - Pentru locuinta dobandita in conditiile prezentului contract titularul contractului beneficiaza de prevederile art. 10 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu privire la scutirea de plata impozitului pe cladiri. Scutirea de plata impozitului pe cladiri se aplica dupa receptia de la terminarea lucrarilor, de la data consemnata in procesul-verbal de predare-preluare a locuintei, in care titularul contractului se constituie parte. In conditiile instrainarii locuintei prin acte intre vii, incepand cu data predarii-preluarii acesteia si dupa aceasta data noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit pe cladiri.

Art. 7. - Locuinta care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata inainte de termenele contractuale decat cu acceptul vanzatorului si dupa ce cumparatorul achita integral vanzatorului sumele actualizate datorate si restituie suma actualizata obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.

Eliberat la data de ........ in .... exemplare, din care .... exemplare se inmaneaza cumparatorului.

--------------

*) Agentul economic specializat pentru vanzarea de locuinte.

 

Vanzator,                     Cumparator,

 

 

.........                           .............

 

Director,                      Contabil-sef,

 

 

..........                          .............

 

Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.

 

 

--------------------- ------------

 

GARANTII CONTRACTUALE

 

 

Subsemnatul/subsemnata ...., nascut/nascuta in .... la data de ...., fiul/fiica lui .... si al/a ...., domiciliat/domiciliata in localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., ma oblig sa garantez solidar sau platitor pentru .... in cazul neachitarii/pana la achitarea sumei de .... lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat cumparatorul, pana la stingerea acestora.

 

 

Semnatura garantului                solidar sau platitor

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !