Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE MARFURI CU PLATA IN RATE

Nr........ din ..............

Intre Societatea Comerciala ........................cu sediul in............. str...................., nr. ...., reprezentata prin ............................ si ...................... in calitate de vanzatoare si dl.(dna).................. cu domiciliul 1n localitatea..................., str................., nr...., bl..., ap..., judetul..............., avand functia de........................., legitimat cu B.I. seria ... nr..........., eliberat de .......................... la data de ................. , in calitate de cumparator, a intervenit prezentul contract de vanzare-cumparare, in urmatoarele conditii:

Art.1. - Societatea Comerciala ........................ vinde cumparatorului ..............................., la valoarea de.................. lei.

La semnarea prezentului contract, cumparatorul a achitat vanzatorului ....% din pretul vanzarii, adica ..................... lei, conform chitantei nr...... din ..................

Restul datorat, de ................... lei, se obliga a plati societatii vanzatoare in ... rate lunare, dupa cum urmeaza:

1) - lei ............... la .................;

2) - lei ............... la .................;

3) - lei ............... la .................;

4) - lei ............... la .................;

5) - lei ............... la .................;

6) - lei ............... la ..................

In cazul 1n care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, societatea vanzatoare va include si dobanda legala de ....% la restul de plata, plus cota legala de intarziere pe care o percepe banca la imprumuturile restante.

Ratele datorate se vor putea retine si prin lista de plata din remuneratie cuvenita cumparatorului .

Art.2. - Cumparatorul se obliga sa achite plata ratelor, personal si direct, la casieria vanzatorului, sub sanctiunea urmaririi incasarii ratei scadente, prin retinerea pe stat, in caz de neplata a unei rate.

Art.3. - In cazul in care cumparatorul isi va schimba domiciliul, acesta se obliga ca, in termen de trei zile de la data cand a intervenit schimbarea, sa comunice, 1n scris, vanzatorului, noul domiciliu, cunoscand ca, in caz contrar, este pasibil de sanctiunile prevazute de lege.

In cazul cand cumparatorul este transferat la alta societate, aceasta are obligatia sa anunte in scris, in termen de trei zile, societatea unde este transferat, remitandu-i si contractul de vanzare-cumparare, spre a-i retine, in continuare, incadratului transferat ratele de plata datorate, anuntand in acelasi timp si societatea vanzatoare.

Art.4. - Marfurile vandute cu plata in rate devin proprietatea cumparatorului din momentul semnarii contractului de vanzare-cumparare. Marfurile nu vor fi instrainate, de catre cumparator, prin vanzare, donatie sau alte moduri de instrainare, mai inainte de a se fi platit integral pretul lor.

In caz de instrainare, impotriva acestei interdictii, societatea vanzatoare va urmari pentru ratele datorate pe cumparator.

Art.5. - Subsemnatul (a)........................, declar ca am cumparat si primit obiectele descrise mai sus, in conditiile specificate, pe care le accept si ma oblig a le respecta intocmai.

Un exemplar din contract de vanzare-cumparare s-a primit de subsemnatul cumparator.

VANZATOR, CUMPARATOR,

......................... ............................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

multumim

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

imi place

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

greu tare

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare de marfuri cu plata in rate va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !