Cauta in site

Taburi primare

Download model formular act:

Download Model de Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular ModelContract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare in format pdf, word, doc


CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE, CU PLATA PRETULUI INAINTE DE LIVRARE Nr. ....... data ............. I. PARTILE CONTRACTANTE 1. ...................... cu domiciliul/sediul ................... str................ nr...... bloc ...... et..... ap...... , telefon .............. fax ......................